Sinn Féin - On Your Side

Molann Sinn Féin don Rialtas aitheantas don teanga Gaeilge a lorg roimh Bealtaine seo chugainn

20 January, 2004


Tá rún curtha síos sa Dáil ag Teachtai Dála Sinn Féin ag iarraidh go mbeidh Gaeilge mar teanga oifigiúl oibre den Aontas Eorpach nuair a thiocfaidh na ballstáit nua isteach san AE i mbliana. Tá siad ag súil go gcuirfidh an Rialtas in iúl do Chomhairle na nAiri go bhfuil an Rialtas ag lorg aitheantas anois don Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre.

Ag labhairt faoin rún inniu, dúirt Aengus Ó Snodaigh TD, úrlabhrai ar an Teanga Gaeilge:

"Tá sé thar a bheith tábhachtach anois, i rith Uachtaránacht an AE, go mbaineann an Rialtas a cheart amach agus cearta na ndaoine chomh maith ár dteanga féin náisiúnta a úsáid i ngnó an Aontas Eorpach.

"Nil aon fáth ar bith nach mbeadh an ceart sin againn, mar atá ag na ballstáit eile, chun ár dteanga oifigiúil a úsáid. Caithfidh go mbeidh an stádas ann nuair a a bheidh stádas ag teangacha Maltéis agus Seic tar éis 1ú Bealtaine.

"Tá an feachtas seo ag fás agus iarraimid ar an Rialtas tacú leis anois."DEIREADH

An Rún:

Iarrann an Dáil:

Go gcuirfeadh Rialtas na hÉireann in iúl do Chomhairle na nAiri gur mian leis an Rialtas go mbeidh an Ghaeilge ina teanga oifigiúil oibre den Aontas Eorpach, agus, Go n-iarrfadh an Rialtas ar Choimisiún na hEorpa an leasú cuí ar Rialachán 1, 1958, a dhréachtadh agus a chur faoi bhráid Chomhairle na nAiri.

That the Dail urges the Government to:

Inform the Council of Ministers that the Government wishes the Irish language to be an official working language of the European Union; to request the European Commission to draft and put before the Council of Ministers the appropriate amendment to Regulation 1, 1958.

Caoimhghín Ó Caoláin TD

Aengus Ó Snodaigh TD

Seán Crowe TD

Martin Ferris TD

Arthur Morgan TD.

Sinn Féin urge Government to seek Irish language recognition before May Day accessions

Sinn Féin's five TDs have today tabled a motion asking that Irish be included as one of the official working languages of the European Union to coincide with the accession of the new states and their corresponding official languages on May Day this year. The motion calls upon the Government to put a motion before the Council of Ministers to ensure that Irish will also be given recognition as a working language of the EU.

Speaking on the motion, spokesperson on the Irish Language Aengus Ó Snodaigh TD said:

"It is imperative that the Government, during this important period of its EU Presidency, assert the right of its nation and its people to use our own national language in European affairs. There is absolutely no reason why we should not share the right, which other countries of the EU enjoy, in using our official language. The issue is not, nor should it be, how many people speak Irish in the EU when languages such as Maltese and Czech will also, naturally, be given official status in May.

"The campaign for Irish language status has gained much momentum in recent months and we strongly urge the Government to recognise the wishes and rights of the Irish-speaking community and of the Irish people as a whole." ENDS

Text of Motion follows:

Fáiltíonn an Dáil roimh an naoi teanga a mbeidh aitheantas acu mar theangacha oifigiúla oibre san Aontas Eorpach ar Lá Bealtaine 2004 agus iarann an Dáil ar an Rialtas rún a chur os comhair Comhairle na nAirí ag moladh go mbeidh stadas oifigúil ag an Ghaeilge mar teanga oibre san Aontas Eorpach ón data sin chomh maith.

The Dáil welcomes the nine languages which will be given recognition as official working languages of the European Union on May Day 2004 and the Dáil calls upon the Government to put a motion before the Council of Ministers proposing that official working language status be given to the Irish language from that date also.

Caoimhghín Ó Caoláin TD

Aengus Ó Snodaigh TD

Seán Crowe TD

Martin Ferris TD

Arthur Morgan TD

Connect with Sinn Féin