Sinn Féin - On Your Side

Dhéanfaidh Sinn Féin gach rud is féidir le cur in éadan na n-ionsaithe ar an Ghaeltacht agus an Ghaeilge – Doherty

23 September, 2009 - by Pearse Doherty TD


Maidir le tuairisc Chonradh na Gaeilge chuig an chomhchoiste Ealaíona, Spoirt, Turasóireachta, Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta dúirt Seanadóir Shinn Féin, Pearse Doherty go ndéanfadh Páirtí Shinn Féin gach rud is féidir le cur in éadán na n-ionsaithe díreacha seo ar an Ghaeltacht agus ar an Ghaeilge atá i dtuairisc Mhac Carthaigh.

Ag caint don tSeanadóir as Dún na nGall dúirt sé:

“Tacaím le Conradh na Gaeilge ina bhfeachtas gan na moltaí seo a bheith curtha i bhfeidhm. Léiríonn cuid mhór dena moltaí easpa tuisceanna agus neamhaird iomlán do phobal na Gaeilge.

“Taispeánann an moladh atá sa tuairisc: deireadh a chuir le Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta, taispeánann seo an dearg drochmheas atá ag cuid eacnamaithe Bhaile Atha Cliath 4 – cuid údair na tuairisce seo - ar an Ghaeltacht agus ar cheantracha tuaithe na hÉireanna.

“Tá Údarás na Gaeltachta, Institiúidí Ghaeilge, Coláistí Samhraidh, Scoileanna Gaeltachta, Naoínraí, Oideachas Gaeltachta ag gach leibhéal agus gach Eagraíocht Theanga-Bhunaithe lárnach i gcaomhnú agus i bhforbairt ár nGaeltachtaí. Tá na ceantracha seo faoi bhagairt cheanna féin agus is buille marfach a bheidh doibh má dhéantar ar shiúl le ceann ar bith dena heagraisí seo

“Is moladh amaideach amach agus amach atá ann deireadh a chuir le Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge. Is gnó maith láidir atá i dtionscail na gColáistí Samhraidh agus tá siad ag feidhmiú go héifeachtach le thar 100 bliain ach cuirfear amach as gnó iad má chuirtear an moladh seo i bhfeidhm.

“Bhain 27,000 scolaire (daoine fásta ina measc) úsáid as an scéim seo anuraidh, sin 27 míle a tháinig chun na Gaeltachta le Gaeilge a fhoghlaim, cuireann seo go mór leis an eacnamaíocht áitiúil agus is é an príomh fhoinse turasóireachta chun na Gaeltachta gach bliain.

“Chomh maith leis na 27,000 scolaire, tá na múinteoirí, na coláistí, na gnóthaí áitiúla agus níos tábhachtaí arís, na Mná Tí agus na teaghlaigh a choinníonn na scolairí, tá siad seo uilig ag gnóthadh as an tionscail seo agus ag bráth go mór air.

“Tá muidinne i gceantracha tuaithe agus sna Gaeltachtaí ag fáil buille dúbailte anseo. Chan é amháin go bhfuil againn le dul i ngleic le ciorraithe i gcúrsaí sláinte, oideachais, iompair agus go leor eile ach tá againne le cosaint in éadan ionsaithe ar ár dteanga agus ar ár nGaeltachtaí. Is féidir a rá go scriosfar na pobail Ghaeltachta taobh istigh de am ghoirid má chuirtear na moltaí seo i bhfeidhm .

“Tá sé de chumas ag na moltaí aineolacha seo deireadh a chuir leis an Ghaeilge agus leis na Gaeltachtaí agus seasóidh mise agus mó pháirtí ina n-éadan agus dhéanfaidh muid gach rud gur féidir linn le gan iad a chuir i bhfeidhm.” Críoch

Connect with Sinn Féin