Sinn Féin - On Your Side

Tacaíonn Sinn Féin le cúrsaí tríú léibhéal a theagasc tré Ghaeilge

3 March, 2004


Agus fáilte á cur ag Bairbre de Brún, TTR Béal Feirste Thiar, urlabhraí Shinn Féin ar Gnóthaí AE, roimh sheoladh Plean Straitéiseach Bhreadán an Fheasa ag Gaeloiliúint, d'éiligh sí ar Rialtas na Breataine a ghealltanais i leith oideachas tré mheán na Gaeilge a chomhlíonadh.

Arsa Iníon de Brún :

"Tá borradh agus fás ar oideachas tré mheán na Gaeilge ó na naoi déag seachtóidí i leith. Thapaidh Máirtín Mac Aonghusa, agus é ina Aire Oideachais, leis an ghluaiseacht seo nuair a chomhlíonaigh sé gealltanais do rannóg an Ghaeloideachais i gChomhaontú Aoine an Chéasta. Tá tuilleadh le déanamh.

"Tá dul chun cinn dearfach bainte amach i rannóga na réamhscolaíochta, an bhunoideachais agus an mheánoideachais. Tá sé soiléir, mar sin, go gcaithfear aghaidh a thabhairt anois ar oideachas tríú léibhéal a sholáthrú tré mheán na Gaeilge.

"Fáiltím roimh fhoilsiú Plean Straitéiseach Bhradán an Fheasa ag Gaeloiliúint. Is fíorthábhachtach an cuidiú é an plean seo i bhforbairt an Ghaeloideachais. Fáiltím chomh maith roimh an de-scéal go mbeidh Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh ag teastú Dioplóim sna Luathbhlianta i gcomhar le ollscoil na hÉireann i nGaoth Dobhair.

"Thug Rialtas na Breataine gealltanais éagsúla nuair a bhí Cairt na dTeangacha Réigiúnacha nó Mionlacha á síniú. Caithfear na gealltanais sin a chomhlíonadh agus a dhaingniú. Ciallaíonn sé seo gur cheart aithne iomlán agus acmhainn airgeadais iomlán a thabhairt don Phlean Straitéiseach seo.

"I gcroílár na moltaí seo tá naisc oideachais tríú léibhéal uileÉireannacha. Fáiltíonn Sinn Féin go bríomhar roimh na moltaí seo mar coiscéimeanna lárnacha i bproiséas comhréireach agus i bproiséas comhoibritheach an oideachais tríú léibhéil uileÉireannaigh".

Nóta d'eagarthóirí

Shínigh Rialtas na Breataine an Chairt 2ú Márta 2000 agus dearbhaíodh í 27ú Márta 2001. Tháinig sí i bhfeidhm 1ú Iúil 2001.

Connect with Sinn Féin