Sinn Féin - On Your Side

Ráiteas de Brún i bParlaimint na hEorpa

24 November, 2009 - by Martina Anderson MEP


Aontaím go hiomlán gur gá dúinn brú le haghaidh beart a bheith ina cheangal dlí i gCóbanhávan. Ní mór don bheart bheith láidir go leor le dul i ngleic le dúshlán an athraithe aeráide agus san am céanna bheith cothrom agus cóir maidir le tíortha i mbéal forbartha.


Ní mór do thíortha tionsclaithe a gheallúint go mbeidh laghdú 40% in astuithe ceaptha teasa ar a laghad faoi 2020 agus laghdú de 80%-95% faoi 2050 i gcomparáid le leibhéil 1990.


Ní mór don AE €30 billiún sa bhliain a gheallúint mar mhaoiniú aeráide do thíortha i mbéal forbartha faoi 2020 mar bhreis ar chúnamh forbartha coigríche;


Ar an drochuair, tá daoine ann san Eoraip a bhfuil an-spéis acu drogall tíortha eile chun na céimeanna riachtanacha a thabhairt a úsáid mar leithscéal ag an AE gan a dualgas a chomhlíonadh. Tá a leithéid de chur chuige gearr-radharcadh.


Beag beann ar thorthaí cainteanna Chóbanhávan is gá don AE leanúint ar aghaidh agus spriocanna éifeachtúla le haghaidh laghduithe astuithe a leagan agus a chur i bhfeidhm, teicneolaíochtaí glana nua a fhorbairt agus é féin a gheallúint ar son ceartas aeráide sa dóigh nach bhfágfar tíortha i mbéal forbartha leis an fhómhar a chuir an domhan forbartha a bhaint.

Connect with Sinn Féin