Sinn Féin - On Your Side

"Ná déan dearmad ar chanúint Dhún na nGall in 'Abair Leat'" - Doherty

1 February, 2010 - by Pearse Doherty TD


Dúirt sé:

"Cuirim fáilte roimh sheoladh na scéime thrialach 'Abair Leat' i 14 scoil ar fud an Stáit. Is fiúntach an tionscnamh é chun an teanga labhartha a chur chun cinn agus a fheabhsú i measc daltaí sna meánscoileanna, rud nach ráibh á dhéanamh go dtí seo. Ta súil agam go néireoidh leis an an scéim agus go gcuirfear i bhfeidhm é i ngach scoil sa Stát.

"Cé go gcuirim fáilte roimh scéim ar bith a thacaíonn leis an Ghaeilge mar teanga labhartha tá imní orm nach bhfuil canúint Dhún na nGall le cloisteáil sa chlár nua seo. Ba chóir go mbeadh an tionscnamh seo á chur i bhfeidhm in éineacht le siollabas an Roinn Oideachais a deir go dtugtar oilliúnt sa trí chanúint. Ní chóir idirdhealú a dhéanamh ar chanúint Dhún na nGall agus tá sé tabhachtach go mbeadh taithí ag mic léinn ar na trí chanúint agus iad ag ullmhú do Scúdú san Ard Teist.

"Chomh maith le sin iarraim ar an Aire Cumarsáide Eamonn Ryan a rá go soiléir an bhfuil sé de rún aige dóthair áiseanna banda leathan a chur ar fáil chun an scéim seo a chur i bhfiedhm go forleathan. Ní fiú an clár seo gan na háiseanna idirlíon chun é a chur ar fáil."

Connect with Sinn Féin