Sinn Féin - On Your Side

Doherty chun taisteal chun Gaeltacht na Gaillimhe le toscaireacht Oireachtais

17 February, 2010 - by Pearse Doherty TD


Dúirt sé:

"Is cúis áthais dom a bheith mar chuid den toscaireacht seo a mbeidh an deis againn chun éisteacht le tuairimí ó níos mó ná 27 grúpaí éagsúla Gaeltachta i dtaca leis an dréacht-straitéis 20 bliain ar an teanga Ghaeilge.

"Beidh seacht ngrúpa as Gaeltacht Dhún na nGall a ionadú. Orthu siúd tá Guth na Gaeltachta, Comharchumainn Gaoth Dobhair, Toraí agus Árainn, Coiste na Mná Tí, Ghaeltacht Bheo Fhánaide agus Oideas Gael.

"Is deis uathúil é do na grúpaí seo a bhfís a chur i láthair do thodhchaí na Gaeilge ar an oileán agus táim ag tnúth le héisteacht lena gcuid aighneachtaí.

"Dúirt an staidéar teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht gan gníomh suntasach don teanga labhartha nach mairfeadh sí 20 bliain eile. Tá deis againn leis an dréacht straitéis 20 bliain seo a chinntiú nach dtarlódh sé.

"Cé go gcuirfidh mé fáilte roimh an straitéis, creidim nach dtéann sé fada go leor mar atá chun freastal sásúil a dhéanamh ar riachtanais na pobail Ghaeltachta. Tá obair mhaith déanta ach tá sé tábhachtach againn tógáil ar an dréacht-straitéis chun a chinntiú go bhfuil pobail Ghaeltachta a chumasú chun ról lárnach a imirt i gcaomhnú na teanga Gaeilge.

"Tá súil agam go mbeidh an seisiún comhairliúcháin le grúpaí a ionadaíonn do na pobail Ghaeltachta a úsáid chun eolas an choiste maidir leis an mbealach ar aghaidh i dtéarmaí a chaomhnú na teanga laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht."CRÍOCH

Connect with Sinn Féin