Sinn Féin - On Your Side

Gá le dul-i-ngleic níos oscailte agus níos daonlathaí leis an Aontas Eorpach : de Brún

22 March, 2004


Agus í ag labhairt tar éis seimineár a eagraíodh ag Coláiste na Banríona Béal Feirste dar teideal 'Ag Feidhmiú ar son Thuaisceart Éireann san AE', d‚éiligh Bairbre de Brún, TTR, urlabhraí Shinn Féin ar Gnóthaí Eorpacha, 'go ndéanfar iarracht níos treise le dul-i-ngleic níos fearr a bheith ag an phobal i gceisteanna Eorpacha a mbíonn tionchar acu ar a saoil'. Bhí an seimineár seo ar an cheann is deireannaí den tsraith a eagraíodh ag Ionad Gnóthaí Eorpacha an Choláiste agus dhírigh sé ar an dóigh gur féidir le heagrais áitiúla bheith eolach agus reatha ar imeachtaí an Aontais Eorpaigh. Ritheadh an seimineár 11.00 roimh nóin Dé Luain, Márta 22ú, i Seomra Cheanada na hOllscoile.

Lean Iníon de Brún léi :

"Faoi láthair, bunaítear san AE chomh fada suas le 70% den reachtaíocht iomlán a mbíonn tionchar aici orainn. Is beag duine atá eolach air sin agus, ar an dóigh sin, is beag deis a bhíonn acu lámh nó guth a bheith acu sna dlíthe a théann i bhfeidhm go domhain orthu.

"Gidh go mbíonn ceisteanna éagsúla, mar shampla, athchóiriú an Chomhpholasaí Talmhaíochta (CPT/CAP) agus airgeadas síochána, i mbéal an phobail anois is arís, is beag forbairt atá ar ábhair eile anseo.

"Tá ceisteanna práinneacha ann i dtíortha eile san AE, mar shampla, an feachtas leanúnach ar Treoir Inscne, na feachtais ar fud an Aontais leis an bhochtaineacht a ionsaí, an easpa tithíochta agus an t-eisiamh sóisialta. Ach, sa chuid seo den Aontas, is minic nach mbíonn eolas ag an phobal ar an reachtaíocht rí-thábhachtach seo go dtí go gcuirtear i gcríoch í. Ansin, cailltear an deis le rud ar bith a dhéanamh faoin reachtaíocht.

"Creidtear go tréan do Shinn Féin gur gá tuilleadh a dhéanamh, go mórmhór ag rialtais agus ag páirtithe polaitiúla, dul i ngleic leis an phobal ar na ceisteanna seo agus deimhin a dhéanamh de go mbíonn dóthain acmhainne ann le go mbeidh lámh agus guth ag achan duine i gclár pholasaí an AE.

"Is mór an gá atá ann le dul-i-ngleic níos oscailte agus níos daonlathaí a bheith ann idir an phobal agus an Aontas Eorpach. Caithfear é sin a dhéanamh i bhfad níos luaithe, tráth a bhíonn smaointe agus cláir á bhforbairt ó thús, in áit é a dhéanamh agus an gníomh i gcríoch. Ar an dóigh sin, bheadh deis ag saoránaigh uilig an Aontais guth eolach a bheith acu in oibriú agus i bpolasaithe an AE.

"Sa chaoi chéanna, thig leis na meáin lámh chuidithe a bheith acu sa scéal tré airde níos mó a bheith acu i leith imeachtaí an Aontais.

"Tá sé de dhualgas orainn uilig anseo go mbíonn guth ag an phobal san AE. Caithfear iarracht níos fearr a dhéanamh chomh maith le habhcóideacht níos treise, feachtais níos láidre agus acmhainn níos saibhre a chur chun cinn. Má dhéantar amhlaidh, cinnteofar go mbeidh guth níos glóraí agus lámh níos treise againn i gcruthú chlár agus pholasaí an Aontais Eorpaigh.Críoch

Connect with Sinn Féin