Sinn Féin - On Your Side

Tá roinnt slógaidh eagraithe ag Ógra Shinn Féin ar fud na 26 contae i bhfreagairt do fhigiúirí eisimirce a bhí scaipeadh sna meáin le déanaí

2 August, 2010


Tá roinnt slógaidh eagraithe ag Ógra Shinn Féin ar fud na 26 contae i bhfreagairt do fhigiúirí eisimirce a bhí scaipeadh sna meáin le déanaí.

Meastar go n-eiseofar figiúirí tromchúiseacha an tseachtain seo a thabhairfidh le fios dúinn go bhfuil méadú mór tagtha ar imirce as Éirinn le blian anuas. Beidh Ógra Shinn Féin ag feachtasaíocht ar seo ar feadh an tseachtain.

Éagrófaí Ógra Shinn Féín gníomhaíochtaí ar fud na 26 contae chun béim a leagadh ar an méadú seo mar gheall ar ganntanas obair sa stát. Is léir gur theip an Rialtas béim a chuir ar fostaíocht a chrúthú, is é imirce an toradh ar sin. Cé go maíonn cuid de na meáin go bhfuil stop curtha leis an gcúlú eacnamaíochta tá sé soiléir nach bhfuil feabhas á teacht ar chúrsaí fostaíochta go fóill. Tá níos mó daoine óga ag fágáil an tír seo ná aon tír Eorpach eile. Tuairiscítear gur fhág 70,000 duine na 26 contae sna 12 mí seo caite. Ina theannta sin, ceaptar go bhfágfaidh 120,000 eile sna dá bhliain atá le teacht.

Éilíonn Ógra Shinn Féin go ndéanann an rialtas seo rud éigin chun fostaíocht a chruthú i gcomhar na mílte atá dífhostaithe laistigh den stát. Beidh go leor gníomhaíochtaí à chur i bhfeidhm ag aerfoirt agus cuanta timpeall na tire an tseachtain seo chun é seo a thaispeáint.

S’éard a dteastaíonn uainn ná tréan iarracht ón rialtas an geilleagar a spreagadh agus stráiteas postchruthúcháin a chur i bhfeidhm. Laghdóidh sé seo líon na ndaoine atá ag dul ar imirce. Tá na daoine seo atá ag dul ar an gcoigríoch toilteanach agus inniúl l’obair a dhéanamh. Is é Sinn Féin an t-aon pháirtí atá ag cur moltaí réalaíocha os chomhar an phobail chun dífhostaíocht a laghdú.

Síleann muid go bhfuil sé in am do dhaoine óga rud eicint a dhéanamh. Bígí feargach agus bígí gníomhach, is é sin an teachtaireacht atá againn. Tá Ógra Shinn Féin ar thaobh na ndaoine óige ina gcoimhlint in aghaidh dífhostaíocht. CRÍOCH

Beidh slógaidh eagraithe ag Ógra Shinn Féin, i rith an tseachtain, sna háiteanna seo a leanas:
Aerfort Shligigh : Dé Luan, 2ra Lúnasa ag 12i.n.
Aerfort Chnoc Mhuire : Dé Luain, 2ra Lúnasa ag 4i.n.
Aerfort Ghaillimh : Dé Céadaoin, 4ú Lúnasa.
Aerfort Bhaile Átha Cliath : Dé Céadaoin, 4ú Lúnasa.
Cuan Ros Láir : Dé Deardaoin, 5ú Lúnasa.
Aerfort Chorcaigh : Dé hAoine, 6ú Lúnasa.

Beidh na gníomhaíochtaí ar siúl ag amlón mura bhforáiltear a mhalairt.
Má tá tuilleadh eolas uait téigh i dteagmháil le Luke Callinan ar 086-8309431

www.jobs4theunemployed.ie
www.osf.ie
www.ogranews.ie

Connect with Sinn Féin