Sinn Féin - On Your Side

TG4 ag cur teorainn leis an daonlathas

16 February, 2011


‘Buille i gcoinne an daonlathais’, a thug iarrthóir Shinn Féin i nGaillimh Thiar, Trevor Ó Clochartaigh, ar chinneadh TG4 gan cuireadh a thabhairt ach do thriúr ceannaire chuig an díospóireacht teilifíse ar an stáisiún sin.

‘Seo an toghchán is cinniúnaí i stair an Stát seo agus tá sé de cheart ag daoine tuairimí na gceannairí ar fad a chloisteáil sa chéad teanga náisiúnta’, deir sé. Cé go bhfáiltíonn sé roimh an chéad díospóireacht riamh i nGaeilge idir cheannairí, ní théann sé sách fada, dar leis, mar nach bhfuil ionadaíocht déanta ach ar thrí pháirtí ann.

‘De réir na bpobalbhreitheanna tá an oiread céanna, nó níos mó tacaíocht ag Sinn Féin is atá ag Fianna Fáil faoi láthair agus ba chóir go gcloisfeadh an pobal faoi na polasaithe atá againn, a deir Ó Clochartaigh. Sinn Féin an páirtí is láidre ó thaobh tacú leis an nGaeilge agus cur chun cinn na Gaeltachta agus ní bheidh ár nglór le cloisteáil ar an gcraoltóir náisiúnta Gaeilge agus is mór an feall é sin’.

‘Chomh maith leis sin beidh aird faoi leith ar TG4 ar cheisteanna a bhaineann le forbairt réigiúnach, cultúr agus teanga nach mbeidh plé orthu ar chainéil eile agus tá sé tábhachtach go gcloiseann saoránaigh na tíre faoi sheasamh na gceannairí ó gach aon pháirtí ar na ceisteanna seo’, dar leis. ‘De bharr na díospóireachta a bheith teoranta chomh maith, tá leatrom déanta ar na páirtithe níos lú, atá ábalta na laigí móra atá i bpolasaithe na bpáirtithe eile a léiriú agus níl sé sin folláin ó thaobh na díospóireachta de’, a deir Ó Clochartaigh.

Críoch

Connect with Sinn Féin