Sinn Féin - On Your Side

Ba chóir leasanna na hÉireann san Eoraip a chaomhnú – De Brún

9 May, 2011 - by Martina Anderson MEP


Ag labhairt as Teach Laighean inniú dúirt Bairbre de Brún MEP:

“Cé go bhfuilimid go hiomlán in éadan an socrú atá déanta le Bainc Ceannais na hEorpa, leis an Choimisiún agus leis an gCiste Airgeadais Idirnáisiúnta, táimid ag iarraidh go mbeidh ról lárnach ag Éireann i gcroílár na hEorpa. Is í ár aidhm go gcluinfí guth na hÉireann go hidirnáisiúnta.

“Táimid tiomanta de bheith ag obair leis na feisirí Eorpacha, leis an Oireachtas agus leis an gComhthionól ó thuaidh chun todhchaí níos fearr a bhaint amach dár bpobal uile. Le chéile caomhnóimid agus cosnóimid leasanna na hÉireann san Eoraip.

“Oibreoimid le cheile chun tacú le feirmeoirí agus le pobail tuaithe, le gnóthaí áitiúla agus le heagraíochtaí pobail, ag cosaint cearta na n-oibrí agus ag cur chun tosaigh cearta níos daingne do dhaoine faoi mhíchumas.

“Teastaíonn Aontas Eorpach uainn a chuidíonn leis an chomhionannas agus a bhfuil cealú na bochtaineachta, cruthú na fostaíochta agus cosaint na seirbhísí poiblí mar tosaíochta aige

“Is iomaí dúshlán atá romhainn – poist agus an geilleagar, seirbhísí poiblí, an comhshaol agus athrú aeráide agus dúshláin dár bpobal áitiúil, dár dtionscadal talmhaíochta agus dár dteaghlaigh feirme.

“Tá fís againn d'Éirinn chomhionann san Eoraip chomhionann.

“Ar an drochuair ní shin atá i ndán dúinn faoi láthair. In ionad sin tá daoine buartha faoina dtodhchaí, faoina bpoist agus faoina dtithe. Tchímid loighic eacnamaíoch atá le haimhleas na ndaoine – loighic ina bhfuil ciorruithe riachtanach agus a bhaineann an cumas dínn chun fás a chur chun cinn. Níl ualach fhiachas na hÉireann inbhuanaithe, agus is léir go mainneoidh Éire amach anseo.

“Ciallaíonn na beartais atá á bhforchur ar Éirinn ag an AE agus ag an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) ciorruithe fíochmhara, cailliúint post, agus laghdú suntasach ar sheirbhísí poiblí. Ní shin an fís atá ag muinitir na hÉireann don Eoraip ná do ról na hÉireann ins an Eoraip.”

Connect with Sinn Féin