Sinn Féin - On Your Side

Costais cursaí traenála Múinteoireachta le meadú faoi thart ar €637 – Ó Clochartaigh

9 February, 2012


Beidh meádú ins an costais éifeachtach de cursaí traenála Múinteoireachta Bunscoileanna, de réir an Seanadóir de chuid Sinn Féin, de bharr bharr cinneadh atá deánta ag an Roinn ceal a chur ar deontaisí a thugtar do Múinteoirí a bhíonn ag freastal ar na cúrsaí. Da tharraing an tSeanadóir Ó Clochartaigh an ábhar seo chun aird, I ndiaidh diospóireacht a bhí aige leis an tAire Stáit le freagracht do Taighde agus Nualaíocht, Seán Sherlock.

Tá costais de thart ar €637 ar na cursaí éigeantach seo, atá mar cuspóir acu feabhas a chur ar chaighdeáin Gaeilge ag Múinteoirí, agus go mbeadh na scoláirí I dteangmháil leis an Ghaeilge i coimhéics nádurtha, agus beidh ar gach scoláire nua íoc as an cúrsa iad fhéin, gan aon deontais.

De réir an Roinn Oideachais, tá ar gach Scoláirí Múinteoireachta freastal ar cúrsa sa Ghaeltacht de fhaid trí seachtaine, ag deireadh an cheád bhliain dá chuid traenála. Is cuid Éigeantach den chúrsa Traenála Múinteoireachta í seo.

Do cháin an Seanadóir Ó Clochartaigh an ciorradh seo , agus dúirt sé go gcuirfeadh sé as do chuid mhaith scoláirí ó cúlraí Ioncaim iseal tabhairt faoi cúrsaí traenála Múinteoireachta.

“Is ciorradh slítheanta, soiniciúil é seo, a bheidh an dhiaian ar chuid mhaith scoláirí. Ní cuid roghnach don chúrsa í seo, agus cuid éigeantach don chúrsa. Is meádú éifeachtach faoi thart ar €637 ar chostas cúrsa traenála múinteoireachta í seo.

“Cheana, tá tionachar a bheith ag na tuarastail iseal tosaigh, agus an fhaid ar a mbíonn ar múinteoirí múineadh gan buanacht, ar an cumas ag scoláirí ó cúlraí ioncaim iseal a tabhairt faoi an múinteoireacht, agus gach seans go cuirfidh an ciorradh seo as do tuilleadh scoláirí.

“Is ciorradh míchoir agus gan míchóir í seo, a léiríonn laghad meas ar tabhacht de caighdeáin maith Gaeilge I measc ár múinteoirí, agus laghad tuiscint ar na deacaireachtaí airgeadais atá idir lámha ag go leor scoláirí agus a chuid teaghlaigh.”
Do ghlaoigh an tSeanadóir Ó Clochartaigh ar an tAIre Oideachas dul ar ais an an ciorradh seo, agus ar a laghad scéim a chur in áit chun laghdú a dheánamh ar an tionchar a bheidh ag an cinneadh se ar daoine le ioncaim iseal.

“Caithfear na ciorraithe seo a bheith curtha ar ceal, muna bhfuil fonn orainn go mbeadh múinteoireacht mar proifisiúin nách féidir ach iad siúd atá faoi phibhléid tabhairt faoi. Is suimeanna mhóra iad seo, agus ní choir go chuirfearr teoireann ar féidreacht ár scoláirí chun tabhairt faoi cúrsa traenála múinteoireachta de bharr nách bhfuil said in ann íoc as na cúrsaí Traenála sa Ghaeltacht.

“Ar a laghad, ní mór do aire, mar cheist phráinne, scéim a chur ar bun, go bhfaigheadh daoine ó cúlraí ioncaim iseal roinnt cunaimh le freastal ar na cúrsaí seo. Beidh mé ag lorg cruinniú leis an Aire sna laethanta atá le teacht chun tabhacht an ábhar seo a phlé leis.”

Connect with Sinn Féin