Sinn Féin - On Your Side

An Rialtas ag déanamh faillí ar oidí nua cháilithe agus na scoileanna beaga – Ó Clochartaigh

21 March, 2012


"Tá an Rialtas ag tabhairt neamhaird ar na deacrachtaí atá roimh Oidí Nua Cháilaithe, scoileanna tuaithe agus Gaeltachta agus is cosúil go bhfuil sé d’intinn aige leanúint den méid sin", de réir Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Bhí an Seanadóir ó Gaillimh Thiar ag labhairt ar an Riar Gnó sa Seanad inniu.

"Cúpla seachtain ó shoin, d’eagraigh mé, in éineacht leis an INTO agus Grúpa Gníomhaíochta na nOidí Nua Cháilithe, cur i láthair i dTithe an Oireachtais ar an gcruachás atá os comhair go leor múinteoirí nua. Ag an gcur i láthair bhí bá ag cách leo, ó gach páirtí. Thacaigh Teachtaí agus Seanadóirí ó pháirtithe an Rialtais lena n-achanaithe agus gheall siad go dtabharfaidís chuile thacaiocht dóibh.

“Sna seachtainí beaga ó shoin, níl gníomh ar bith feicthe againn ón Rialtas, nó aon mholtaí cinnte óna gcuid ionadaithe tofa chun stádas na nOidí seo a chur i gceart.

"Tá an scéal amhlaidh ó thaobh na scoileanna 1 go 4 oide agus na scoileanna Gaeltachta chomh maith. Is cosúil go bhfuil a gcloigne sa ngainimh ag an Aire Quinn agus a chomhleacaithe Rialtais ar na ceisteanna seo agus iad ag súil go n-imeoidh siad má thugtar neamhaird orthu, ach ní imeoidh. Caithfidh sé teacht isteach chun iad a phlé mar ábhar práinne.

"Sé fírinne an scéil ná faoin scéim nua íocaíochta go mbeidh air go leor Oidí Nua Cháilithe oibriú le haghaidh 35 uair ar €419 sa tseachtain, rud nach bhfuil i bhfad ón íosphá náisiúnta .

"Gach seans go cuirfidh na ciorraithe is déanaí i bpá na nOidí leisce ar dhaoine cumasacha tabhairt faoin múinteoireacht mar ghairm, nó go mbeidh níos mó fonn ar Oidí nua Cháilithe dul ar imirce. Is beag iontais é sin, nuair atá suas le €120,000 sa bhliain mar thuarastal ar fáil d'obair mhúinteoireachta in áiteanna áirithe thar lear.

"Tá níos mó ná bá ag teastáil ó na hOidí Nua Cháilithe, na scoileanna beaga agus Gaeltachta. Tá gníomh fónta uathu agus tá mé ag iarraidh ar an Rialtas athbhreithniú a dhéanamh ar an réímeas nua pá, cinntiú go bhfaigheann Oidí nua Cháillithe tuarastal cóir agus cothrom na féinne do soileanna tuaithe & Gaeltachta."

Connect with Sinn Féin