Sinn Féin - On Your Side

Mairead Farrell – Our generation can deliver Irish unity - Ard Fheis 2012

26 May, 2012


Is maith a thuig James Connolly an toradh a bheadh ar Chríochdheighilt na hÉireann. "A carnival of reaction North and South" a thiocfadh dá bharr, a dúirt sé. Céad bliain i ndiaidh na cainte sin tá muid ag strachailt fós in aghaidh an dochar mór a thainig as an roinnt mí-nadúrtha a rinneadh ar an oileán.

But, comrades, progress has been made and is being made!

Sna Sé Chontae níl an pobal Náisiúnach faoi chois níos faide, ní saoránaigh den dara grád iad níos faide. Bíodh muid buíoch de chomrádaithe atá níos sine ná muid a sheas an fód in aghaidh an stáit Oráistigh a raibh tacaíocht na Breataine aige. Nuair a hionsaíodh léirseoirí a bhí ag máirseáíl go síochánta ar son cearta sibhailta agus nuair a maraíodh cuid mhaith acu ina dhiaidh sin ní raibh aon dul as ach réabhlóid armtha a thosú. Chaith cuid mhór acu tréimhsí fada i bpríosúin sa mBreatain agus in Éirinn. Maraíodh cuid eile acu. Is de bharr a gcuid íobairtí siúd gur féidir liomsa seasamh anseo inniu agus a rá "My gereration will create a United Ireland"

Our struggle in the Six Counties has reached an important new stage: as equals we approach our Protestant sisters and brothers and seek to overcome the centuries-long sectarian divide. We seek to show that our destinies are one, that our destinies can truly bear fruit in a United Ireland.

Ach ba mhaith linn a rá go soiléir lenár gcomharsana Protastúnacha agus Caitliceacha sna Se Chontae agus le muintir na Poblachta nach mbeidh aon chosúlacht ag an Éire Aontaithe atá ar intinn againn leis an stát frithghníomhach-- an banana republic- atá sa Deisceart inniu. Tá staidéar déanta ag Sinn Féin ar laigeachtaí na nua-choilíneachta atá sna Sé Chontae Fichead agus tá polasaithe soiléir curtha chun cinn againn leis an deisceart a athrú ar mhaithe leis an bpobal. Pobal comhionannais atá uainn ----Éire Aontaithe a bheas sásúil do mhuintir an oileáín ar fad ---"Protestant, Catholic or Dissenter".

Thanks to our older comrades, Sinn Féin is now the real opposition in the Twenty-six Counties. We are the party of real change on this island. Unlike the corrupt elite, we will not pay lip service to the goal of a United Ireland. Our day will come and it will be coming very soon!

Connect with Sinn Féin