Sinn Féin - On Your Side

Tá an rialtas ag diúltú éisteacht le h-imní an phobail ó thaobh an Bhille Gaeltachta - Ó Clochartaigh

11 July, 2012


Tá cloigne an Rialtais sáite sa ngaineamh maidir leis na laigeachtaí atá sa Bhille Gaeltachta, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Deir Seanadóir Ghaillimh Thiar go bhfuil an Rialtas ag diúltiú go huile is go hiomlán glacadh le h-imní an phobail agus na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ó thaobh go leor forálacha den bhille.

“Tá an fhreasúra agus earnáil na Gaeilge tar éis ról cuiditheach a ghlacadh sa díospóireacht ar an mbille agus cuireadh 160 leasú chun cinn chun na deacrachtaí leis an bhille a leigheas agus réiteach réalaíoch a fháil ar na laigeachtaí sin”, a deir Ó Clochartaigh.

“Ach, tá an Rialtas, agus go mór mhór an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaíoch tar éis a bheith dochreidte ceanndána agus gan glacadh le leasú ar bith. Tá an chuma air an scéal go bhfuileadar sásta neamhaird a thabhairt ar gach duine eile agus agus diúltú admháil go bhfuil fadhbanna suntasacha leis an mbille seo.

“Is dóigh liom gur mór an trua ach go háirithe gur dhiúltaigh siad aon ról athbhreithnithe a thabhairt don Choimisinéir Teanga maidir leis an bhille, cé go bhfuil sé aitheanta go forleathan go mbeadh Oifig an Choimisinéara mar an oifig is oiriúnaí agus is éifeachtaí don fheidhm sin", a deir Seanadóir Shinn Féin.

“Tá an cur chuige atá sa bhille ó thaobh pleanáil teanga, a leagan ualach na hoibre ar eagraíochtaí beaga áitiúla, sách lochtach, ach tá an méid sin fágtha sa bhille. Agus, tá deacrachtaí ann ó thaobh an sainmhíniú ar na ceantair Ghaeltachta agus le leagan amach na Limistéir Phleanála Teanga”, deir sé.

“Chomh maith le sin, théis gur cheistigh go leor Seanadóirí an Aire Stáit ar an gceist, tá an Rialtas tar éis a rá nach gá aon acmhainní breise a chuir ar fáil chun an bille a fheidhmiú, in ainneoin na riachtanais bhreise a bheidh ar an Údarás agus ar go leor eagraíochtaí faoi fhorálacha an Bhille.

“Níor ghlac an Rialtas fos le leasú ar bith ón fhreasúra agus tá siad tar éis an bhille a bhrú tríd an Seanad. Cuireadh deireadh leis an díospóireacht agus 115 leasaithe fós le plé. Níl sé sin inghlactha. Ach, tá imní orm go mbeidh an scéal ceánna ann agus an Bhille dhá phlé sa Dáil anois”, a deir Trevor Ó Clochartaigh.

Connect with Sinn Féin