Sinn Féin - On Your Side

Buiséad Oideachas le cosaint – Teachta Jonathan O’ Brien

19 September, 2012 - by Jonathan O'Brien TD


Deir urlabhraí Oideachais Shinn Féin Jonathan O’ Brien, Teachta Dála, agus é ag caint inniu tar eis cruinniú faoi an mbuiséad oideachas a thug an tAire Oideachais Ruairí Quinn go bhfuil comhfhreagracht ar an rialtas chun a chinntiú go gcoimeádfaí na seirbhísí tosaigh is tábhachtaí ach go háirithe na cinn a déanadh scrios ortha leis na giorraithe ar fad.

Bhí an Teachta Dála as Corcaigh Thuaidh –Lár ag caint tar eis an cruinniú a bhí ag an Coiste Oideachas ar an gCéadaoin, thug sé le fios gur thuig sé na deacrachtaí agus dúshláin a bhí os coir an tAire Quinn ach cheistigh sé an loic maidir le €77 milliún eile a bhaint amach as an mbuiséad oideachas do 2013.

‘Prióireacht do Shinn Fein’, a deir sé, ‘is ea an cosaint ar na páistí is leochaileach laistigh don gcóras Oideachas Éireannach agus tá an tAire Quinn agus a chomhghleacaí rialtais freagrach dóibh siúd chomh maith. Múna bhfuil airgeadú mar is coir ar fáil dár gcóras oideachas, tá teip ar soláthar ar riachtanais leanaí, go hairithe iad siúd atá imeallaithe. Tá impleachtaí níos leithne ann do sochaí na hÉireann, ag cruthú agus ag cuir leis an gcultúr do dhaoine a bhíonn ag brath ar sochair leasa shóisialta.

‘Cuirim fáilte roimhe gealltanas an tAire chun áth- scrúdú a dhéanamh ar an éifeacht a bheidh ag na giorraithe ar an scéim córas iompar taisteal agus go bhfuil sé ag tabhairt aitheantas don breis buairt faoi an t-ualach airgeadas a bheidh ar mórán tuismitheoirí de bharr ísliú ar an deontas caipitíochta. Tá an deis ann leis an feidhmiú don bille Bord Traenála, córas a chuir I bhfeidhm a thabharfaidh níos mó cumhacht do na Boird Bainistíochta ins an bealach a n-úsáidtí airgead chun scoileanna a rith mar is cuí.

Tá súil agam chomh maith, nuair a bheidh athbhreithniú déanta ar scoileanna le táille príobháideach, go bhféachfaidh an Roinn ar an meastacháin do €100 milliún a tá á chaitheamh faoi láthair tré fóirdheonú Stáit ar na scoileanna seo. Is ceist casta é seo agus tá Sinn Féin ag tacú le cearta tuismitheoirí a gcuid leanaí a chuir go dtí scoil príobháideach ach tá an t-ualach a chuireann sé ar cáiníocóirí ag am go bhfuil giorraithe ar seirbhísí riachtanach do-ghlactha.

‘Caithfidh an tAire athbhreithniú a dhéanamh ar an ról tábhachtach atá ag Cúntóirí Riachtanais Speisialta laistigh don seomra ranga ionas gur féidir leo a gcuid ama ar fad a chaitheamh ag tacú leis an leanaí. Tá sé tar éis dearbhú chomh maith go mbeidh tuilleadh athruithe maidir leis an cóimheas idir scoláirí agus múinteoir 1,2 3 agus scoileanna le 4 mhúinteoir tar éis an méid a dúradh anuraidh, mar sin táimid ag súil nach mbeidh aon bac sa todhchaí ar na scoileanna seo.

‘Is cruinniú dearfach a bhí anseo agus tá súil agam go dtógfaidh an tAire Quinn an tuairimíocht seo ar ais chuig a chomhghleacaithe san comh-aireacht agus go gcinnteofar go mbeidh a bhuiséad slán agus cosanta.’

Connect with Sinn Féin