Sinn Féin - On Your Side

Howlin ag géilleadh don Aire Dlí & Cirt ó thaobh an Bille Ombudsman

6 October, 2012


Tá an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, Sinn Féin, tar éis an tAire Caiteachas Poiblí agus Athchóirithe a cháineadh, maidir le leasaithe ar an Bhille Ombudsman (Leasú) 2008, a mhéadódh cumhachtaí an tOmbudsman ó thaobh gnóthaí inimirce agus príosúin.

Bhí an t-urlabhraí sóisireach Shinn Féin ar chúrsaí Dlí, Cothromas & Cosanta ag labhairt le linn céim an choiste den diospóireacht sa tSeanad an tseachtain seo.

“Aithnítear é go hidirnáisiúnta gurb é an cleachtadh is fearr ná go mbeadh gnóthaí ar nós na príosúin, teifigh, iarrthóirí tearmann agus eisimirce áirithe faoi chúram Oifig an Ombudsman.”

“Ar ndóigh d’iarr sí féin an méid céanna agus í ag déanamh tagairt don bhille seo ina tuairisc bhliantiúil do 2011, a foilsíodh i Mí an Mheitheamh. Bhí sé soiléir gur mheas sí go mbeadh sé oiriúnach go mbeadh na gnéithe seo faoina cúram aici agus go raibh “gá práinneach cúraimí na hOifige a mhéadú, go mbeadh rochtain ag gach duine a bhaineann úsáid as eagraíochtaí poiblí chuig modh iniúchadh agus sásaimh neamhspleách.


“Cé go ndeir an tAire go bhfuil sé tar éis a bheith i dteagmháil leis an Ombudsman faoin bhille, sílim gur beag seans go bhfuil sí tar éis a tuairim a athrú ar ábhar chomh bunúsach seo ó shoin."

“Mar sin, is deacair míniú cén fáth a bhfuil an tAIre Howlin ag diúltú eagraíochtaí ar nós an RIA agus INIS a chuir faoi chúram an tOmbudsman, ach go háirithe nuair atá muidne bhfreasúra ag cur leasaithe don tsórt sin chun cinn."

“Deir an tAire go bhfuil an tAire Dlí, Cothromas & Cosanta, Alan Shatter, tar éis a ghealladh go ndéanfar na hábhair seo a shocrú tríd reachtaíochta óna Roinn féin sar i bhfad, ach is deacair glacadh le sin. Is léir go bhfuil an tAire Howlin ag géilleadh don Aire Shatter agus státseirbhísigh sinsireacha, in ionad a bheith ag éisteacht le comhairle an Ombudsman í féin.”

Howlin ignoring best practice on Ombudsman Bill

Senator Trevor Ó Clochartaigh has criticised the Minister for Public Expenditure for failing to amend the Ombudsman (Amendment) Bill 2008 to enhance the scope of the ombudsman in issues relating to immigration and prisons.


The Sinn Féin junior spokesperson on Justice and Equality, was speaking following a committee stage debate at in the Seanad this week.


“It is internationally recognised best practice, that an office such as that of the Ombudsman should have jurisdiction over prisons, refugees, asylum seekers, and immigration. “


“Indeed in the Ombudsman’s 2011 report, published in June, she specifically sought as much in commenting on the present bill. She made clear that it was her view that it was necessary and appropriate that she should have jurisdiction in these areas, and that there was an ‘urgent need to expand the remit of the Office so that every user of every public body can have access to an independent means of examination and redress.’ ”

“While the Minister claims to have engaged with the Ombudsman, it seems to me to be unlikely that the Ombudsman would have changed her view on such a fundamental issue in such a short period of time.”

“Therefore it is difficult to explain the rationale for the Minister’s refusal, in spite of amendments from the opposition to that effect, to include bodies such as RIA, and INIS under the remit of the Ombudsman.”

“The Minister’s claim, that the Justice Minister has assured him that some of these issues will potentially be dealt with in forth coming justice legislation, holds little water. It is clear that the Minister is deferring to the Justice Minister and to Senior Civil Service, in excluding these bodies, rather than listening to the Ombudsman herself.”

Connect with Sinn Féin