Sinn Féin - On Your Side

We need an investigation into Ó Lubhlaí’ - Ó Clochartaigh

15 April, 2013


“There is a need for a full investigation into reports that former head of Cumann na bhFiann, Dónall Ó Lubhlaí, sexually assaulted youths under his care and state support must be provided for any victims who suffered as a result of this,” according to Senator Trevor Ó Clochartaigh.

“These very serious allegations that have been made in the last number of days, that Ó Lubhlaí, who died a couple of weeks ago, had been systematically abusing a number of individuals and assaulted numerous other youths, are frightening to say the least.

“This is a man who was revered as a pioneer in Irish language and education spheres, was held in very high esteem by people in positions of power in political life, the public and civil service, the church and the community. It is alleged that he abused his position of power to target vulnerable youths to sexually assault them.
“It isn’t known yet how many men may be affected, but new victims are coming forward since the story made news headlines in the last week,” according to the Sinn Féin senator.

“There was to have been a court case at the beginning of the last decade regarding these abuses, but this apparently was thrown out because evidence that had been given to An Gárda Síochána was lost.”

“It is imperative therefore that the Minister for Justice, Equality and Defence hold an inquiry into this case to clarify whether the gardaí were remiss in their responsibilities – and whether any other state body that had responsibility for child protection was remiss in their duties also, as well as any state agencies which funded the organisations which Ó Lubhlaí was involved with at the time,” according to the Galway West senator.

“It is essential that any victims who come forward be given every support necessary, that they be encouraged to give evidence, as well as being provided with counselling and health services to help them deal with the fallout of the abuses they endured.

“It takes incredible courage for abuse victims to go public and the State has a responsibility to support anyone who reports such behaviour. It is also essential that the details of abuse by Ó Lubhlaí be brought to light, why it may have continued without being stopped, if anyone else in a position of responsibility was aware of what was happening and if the State was in any way remiss in its duty of care regarding the protection of young people from abuse by people in roles of authority as is alleged in this situation,” according to Trevor Ó Clochartaigh.
ENDS
_______________________

Teastaíonn fiosrúchán faoi chás Uí Lubhlaí – Ó Clochartaigh

‘Tá gá le fiosrúchán maidir leis na tuairiscí go ndearna Iar-cheannasaí Chumann na bhFiann, Dónall Ó Lubhlaí, ionsaithe gnéis ar chuid mhaith ógánaithe a bhí faoina chúram agus tá gá le tacaíocht d’aon duine a d’fhulaing mar thoradh ar seo’, dar leis an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

‘Bhí na líomhaintí sna meáin le seachtain anuas go ndearna Ó Lubhlaí, a bhásaigh le cúpla seachtain, ionsaithe leanúnacha ar dhaoine áirithe agus mí-úsáid ar líon mhór fir óga eile, scanrúil amach is amach. Is fear é seo a raibh stádas tugtha dó mar cheannródaí ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge agus an Oideachais di. Gur féar é a raibh an-urraim dó ag daoine móra le rá sa pholaitíocht, sa státchóras, san eaglais agus sa bpobal. Tá sé curtha ina leith gur bhain sé mí-úsáid as an gcumhacht agus an ról a bhí aige le deis a fháil ar dhaoine óga leochaileacha chun ionsaithe a dhéanamh orthu. Ní fios cé mhéad duine a bhí i gceist go fóill, ach tá íospartaigh nua ag teacht chun cinn ó bhris an scéal sna meáin le laethanta beaga anuas’, a deir Seanadóir Shinn Féin.

‘Bhí cás le cur ós cómhair na gcúirteanna faoi seo ag tús na mílaoise, ach thit sé óna chéile de réir tuairiscí, mar go ndeachaigh fianaise a bhí ag an Gárda Síochána amú’.

‘Tá dualgas anois, dar liom, ar an Aire Dlí, Comhionannas agus Cosanta fiosruchan a reáchtáil faoin gcás seo, le soiléiriú an raibh faillí déanta ag an Gárda Siochána ina gcuid dulagais – agus an raibh faillí déanta ag aon eagras Stáit eile a bhí ag déileáil le cosaint leanaí san am atá i gceist, nó a bhí ag maoiniú na heagrais a raibh baint ag Ó Lubhlaí leo ag an am’, a deir Seanadóir Ghaillimh Thiar.

‘Tá sé ríthábhachtach chomh maith go dtabharfar tacaíocht ó thaobh sláinte de d’íospartaigh a thagann chun cinn, go dtabharfar spreagadh dóibh fianaise a thabhairt, chomh maith le seirbhísí comhairleoireachta agus leighis a chuir ar fáil dóibh chun déileáil leis an tionchar a bhí ag an mhí-úsáid orthu’.

‘Tógann sé an-chrógacht ar fad do dhuine ar bith a d’fhulaing mí-úsáid sin a admháil go poiblí agus tá sé de dhualgas ar an Stát tacú leo pé bealach is gá. Tá sé riachtanach chomh maith go dtabharfar chun solais aon eolas faoin mí-úsáid atá curtha i leith Dónall Ó Lubhlaí, cén fáth – más fíor - gur lean sé ar aghaidh gan stopadh, an raibh fhios ag aon duine eile aon cheo faoi, nó an raibh aon fhaillí ó thaobh an Stát de, maidir le cosaint a thabhairt do dhaoine ó mhí-iompar, nó mí-úsáid ó dhuine i ról ceannasach ar an gcaoi atá luaite’, dar le Trevor Ó Clochartaigh.

Connect with Sinn Féin