Sinn Féin - On Your Side

Óráid bhunaithe do Pharlaimint na hEorpa

21 July, 2004


Óráid bhunaithe Mary Lou McDonald, Feisire Eorpach Shinn Féin Bhaile Átha Cliath, do Pharlaimint na hEorpa

A Uachtaráin, a Fheisirí, a Thaoisigh,

Tá mé mórálach as a bheith anseo inniu mar chuid de chéad-fhoireann Shinn Féin i bParlaimint na hEorpa.

Ionann is cúig bliana is fiche ó shin, arsa Bobby Sands, poblachtánach Éireannach, ar chéad lá a stailce ocrais, "Tá mé i mo sheasamh ar thairseach dhomhain chreathaí eile." Inniu, seasann Sinn Féin ar thairseach dhomhain úir agus muidne ag feidhmiú ar son na hÉireann ina hiomlán, thuaidh agus theas, don chéad uair, i Parlaimint na hEorpa. Táimid ag súil go mór le clár athraithe Shinn Féin a thógáil chuig an fhóram seo agus le clár leanúnach athaontú agus neamhspleáchas na hÉireann a chur ar aghaidh.

Ba mhaith liom saothar Uachtarántacht na hÉireann a aithint agus í faoi bhrúanna le sé mhí anuas agus ba mhaith liom ádh a bhronnadh ar Uachtarántacht na hÍsiltíre.

Creideann Sinn Féin go gcaithfidh an tAontas méadaithe Eorpach bailiúchán úr de thosaíochtaí a tharraingt chuige laistigh de theorainneacha an Aontais féin agus sa domhan lasmuigh. Táimid in éadan na n-iarrachtaí atá ar siúl faoi láthair ollstát nó ollchumhacht eacnamaíochta nó mhíliteach a dhéanamh den Aontas. In áit é sin a dhéanamh, tacaíonn muid le hathchóiriú an Aontais Eorpaigh, leis an chumhacht a thabhairt ar ais don phobal, le cealú na bochtaineachta, le tacaíocht a thabhairt do na seirbhísí poiblí, le

treoracha chomhionannais níos láidre, le h-athbheochaint gheilleagar na tuaithe agus le h-athchóiriú agus neartú na Náisiúin Aontaithe leis an cheartas agus leis an tsíocháin a chur ar aghaidh ar fud an domhain.

Ní Eoraip dho-shaonta í Eoraip an lae inniu. Is féidir í a athrú agus ba chóir í a athrú.

Óráid bhunaithe Bairbre de Brún, Feisire Eorpach Shinn Féin sna Sé Chontae, do Pharlaimint na hEorpa

A Uachtaráin, a Fheisirí, a Thaoisigh,

Tá áthas mór orm a bheith anseo inniu in éineacht le mó chomhleacaí, Mary Lou McDonald.

Seasann Sinn Féin ar son an athraithe in Éirinn agus ar fud an Aontais Eorpaigh agus táimid ag tnúth le bheith ag obair leo siúd laistigh agus lasmuigh den Pharlaimint a theastaíonn uathu Eoraip chothrom a fheiceáil, Eoraip dhomhanda fhreagrach a bhfuil an ceartas eacnamaíochta agus an ceartas sóisialta mar bhunchloch aici. Ar an dóigh sin, caithfidh muid deimhin a dhéanamh de go gcuirfear spriocanna Chuspóir Fhorbartha na Mílaoise i gcrích, spriocanna a bhaineann le dul-i-ngleic leis an bhochtaineacht dhomhanda.

Ina theannta sin, táimid ag súil le tacaíocht a thógáil do Phróiseas na Síochána in Éirinn agus d'athaontú agus neamhspleáchas na hÉireann. Is ciallmhar an rud é a bheith ag plé le cúrsaí na hÉireann ar bhonn uile Éireannach, is cuma an leis an fhostaíocht nó an talmhaíocht, le cearta daonna nó leis an chomhionannas an fhadhb.

In Éirinn, chomh maith, tá Próiseas Síochána ar siúl a chuidigh an tAontas Eorpach, na Stáit Aontaithe agus grúpaí eile sa phobal idirnáisiúnta go mór leis. Fáiltím roimh achainí na Comhairle go scrúdódh an Coimisiún ceist leathnú na gcistí do Síocháin II, do Chiste Idirnáisiúnta d'Éirinn agus do na Cistí Struchtúra.

Ainneoin an dul chun cinn a rinneadh le blianta beaga anuas, is mór ar fad iad na deacrachtaí atá ann go fóill. Is mór iad na fadhbanna atá os comhair Phróiseas na Síochána faoi láthair agus na hinstitiúidí daonlathacha curtha ar ceal. An tseachtain seo chaite i mBéal Feirste, mo chathair féin, cuachtadh náisiúnaithe istigh ina bpobail féin a fhad is a brúdh paráid Aontachtach sheicteach tríd.

Iarraim ar Uachtarántacht na hIsiltíre agus ar mo chomhleacaithe anseo sa Pharlaimint díriú ar phróiseas síochána na hÉireann agus cuidiú linn na deacrachtaí sin a shárú.

Connect with Sinn Féin