Sinn Féin - On Your Side

Fimínteacht an Rialtas ar chearta Dídeanaithe – Ó Clochartaigh

28 May, 2013


Tá an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh tar éis an Rialtas a cháineadh de bharr easpa gníomh chun coinníollacha dídeanaithe a fheabhsú agus chun cúnamh cuí a thabhairt d'íospartaigh gainneáil.

Bhí urlabhraí shóisearach Sinn Féin ar chúrsaí Dlí, Comhionannas agus Cosanta ag labhairt le linn díospóireacht sa Seanad an tseachtain seo ar an mBille Dlí Coiriúil (Gainneáil Daoine).
Chuir an Seanadóir Ó Clochartaigh leasaithe síos ag céim an choiste agus arís ar chéim na tuairisce den bhille.

“Tá fimínteacht ar bun ag an Rialtas. Bhíodar breá sásta glacadh le h-ardmholadh do na comhráití ar an gCóras Comónta Dídine Eorpach (CEAS).

“Ach sa mbaile, tá teipthe ar an Rialtas na Treoracha atá mar chuid den CEAS a chur i bhfeidhm ina iomláine agus tá siad tar éis neamhaird a dhéanamh ar go leor gnéithe riachtanach de.

“Theip ar an Rialtas a leagan amach sa bhille seo aon phróiseas faoi léith a bheadh ann le cabhrú le h-íospartaigh de ghainneáil le riachtanaisí speisialta, ina measc iad siúd le míchumas, le fadhbanna sláinte, atá ag iompar clainne, nó le fadhbanna de bharr mí-úsáid fisiciúil, meabhrach, nó gnéasach.

“Tá easpa meicníocht éifeachtach agus freagartha náisiúnta ann chun íospartaigh a aithint.

“Tá easpa cúram agus tacaíocht d'íospartaigh ann roimh, i ndiaidh agus le linn imeachtaí coiriúla.”

“Níl ach dhá bhallstáit den AE - Éire ceann acu - nach bhfuil tar éis treorach Eorpach, a deir go mba cheart cead oibre a thabhairt do dhídeánaithe tar éis bliana sa chóras dídine, a chuir i bhfeidhm.

“Tá faillí déanta ag an Rialtas cleachtais a leagan amach a thabharfaidh cosaint ó athíospairt chomh maith.

“Tá siad faillíoch ina dtaobh seo uile, in ainneoin go bhfuil na miosúir seo go léir mar oibleagáid orthu faoi an CEAS.

“Bhí Sinn Féin dearfach maidir leis an mBille. Chuireamar chun cinn leasaithe, fada, cuimsitheacha agus thriail muid na laigí sa mbille a fheabhsú. Rialaíodh na leasaithe seo as ord mar dar leis an Rialtas nár bhain siad le habhar, nó toisc go dtitfeadh costas breise ar an stát mar thoradh orthu, cinneadh i mo thuairim sa, atá gan chiall.

“Tá an Rialtas ag úsáid pointí teicniúla le buncheisteanna a sheachaint, dar liom.

“Caitear le dídéanaithe go mídhaonnúil sa stát seo. Tá neart cainte ag an Rialtas ar choinníollacha a fheabhsú, ach tá an cur i bhfeidhm atá acu iomlán difriúil, mar is léir ón mbealach ar laimhseáil siad dúnadh na n-Ionaid Fáiltithe i rith an Gheimhreadh agus as a bhfaillí an Córas Soláthair Dhíreach a athchóiriú.

“Mar an gcéanna leis an bhfaillí maidir leis na treoracha CEAS a chur i bhfeidhm ina iomláine.

“Leanfaidh Sinn Féin ar aghaidh ag tarraingt aird ar na h-ábhair seo le linn na díospóireachta ar an mbille sa Dáil. Idir an dá linn, tá súil agam go ndéanfaidh an Rialtas athmhachnamh ar an seasamh atá acu faoin ábhar.”

Críoch
_____________________________

Government hypocritical on rights of asylum seekers – Ó Clochartaigh

Senator Trevor Ó Clochartaigh has criticised the Government for its failure to take action to improve the conditions of asylum seekers and to provide more support for victims of trafficking.

The Sinn Féin Junior Spokesperson on Justice was speaking this week during the course of a debate on the Criminal Justice (Human Trafficking) (Amendment) Bill 2013. Senator Ó Clochartaigh tabled amendments to the Bill at Committee stage and again this evening at Report stage which the Government didn't take on board.

“Most victims of human trafficking, when identified, will end up as asylum seekers. This government has, in spite of its efforts to pretend otherwise, shown little compassion with the challenges facing asylum seekers.

“The government is being hypocritical. They have been quick to accept credit for advancing the Common European Asylum System, CEAS on a European level. However, here at home the government has failed to fully implement the directives which make up the CEAS and ignored key aspects of that in this legislation.

“The government has failed in this bill to outline any specific procedures for assisting victims of trafficking who have special needs, including those with disabilities, health issues, pregnancy or trauma from physical, mental and sexual abuse.

“Ireland is one of only two EU member states, which has failed to ratify an EU directive which provides asylum seekers must be allowed work after a year of waiting for a decision.

“There is an absence of an effective and responsive national referral mechanism for the identification of victims.

“There is a lack of assistance and support to be provided to victims before, during and after criminal proceedings.

“The government has also failed to outline measures to prevent secondary victimisation.

“They have failed to act, despite the fact that the matters are all obligations under the directives which make up the CEAS which they are promoting in Europe.

“Sinn Féin was constructive in engaging with this bill. We tabled lengthy comprehensive amendments, which sought to resolve the failings in the bill. They were ruled out of order apparently as they were not relevant to the bill, or incurred a cost on the exchequer, a ruling I believe is spurious.

“In my view the government is merely hiding behind procedure to avoid dealing with these important issues.

“Asylum seekers are treated most inhumanely in this state. The government has been keen to assert its desire to improve their conditions, however their handling of the closure of Reception Centres last Winter and the failure to reform the Direct Provision system suggests otherwise.

“Likewise their failure to fully implement the CEAS directives shows their hypocrisy on basic human rights issues at home.

“We will continue to highlight these issues and put the Government under pressure in the Dáil on this matter. In the meantime, I hope that the government will reconsider its position.”

ENDS

Connect with Sinn Féin