Sinn Féin - On Your Side

Níl tochailt an CIA ceadaithe ag Shatter in Éireann– Ó Clochartaigh

11 June, 2013


Níor iarr an CIA cead ar an Aire Dlí, Cirt & Comhionannas Alan Shatter cead tochailt a dhéanamh ar bhainc eolais dhigiteacha in Éíreann le faire a dhéanamh orthu do ghníomhaíocht fáisnéise. Duirt sé an méid seo agus é dhá cheistiu ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh inniu.

D’ardaigh Seanadóir Ghaillimh Thiar an cheist le linn díospóireachta sa Seanad i bhfianaise na líomhaintí atá déanta ag Iar-chonraitheoir leis an CIA, Edward Snowden, go mbíonn áisíneacht faisnéise na Stáit Aontaitheag tochailt tríd freastalaithe ríomhaireachta comhlachtaí cosúil le Google agus Facebook agus iad ag bailiú eolais mar chuid dá iarrachtaí frithsceimhlitheoireachta.

“Tuigtear dom go bhfuil feirmeacha freastalaithe ag cuid de na hollchomhlachtaí ríomhaireachta sa tír seo. D’iarr mé ar an Aire Shatter inseacht dúinn an raibh sé ar an eolas go mbíonn an CIA ag tochailt eolais iontu seo agus má tá, ar iarr siad cead uaidh siúd mar Aire chun sin a dhéanamh agus cé na h-impleachtaí a bhaineann leis seo ar fad don Stát s’againne’, a deir urlabhráí sóisearach Dlí , Cosanta & Comhionannas Shinn Féin.

I bhfreagra cuimsitheach thug an tAire le fios go bhfuil imní air maidir lena bhfuil nochtaithe faoin méid faire atá dhá dhéanamh ag áisíneachtaí faisnéise eachtracha, go h-áirithe leis an ról atá aige ó thaobh Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach i láthair na huaire. Deir Shatter go bhfuil sé fíorthábhachtach nach saraítear cearta príobháideachta saoránaithe na hEorpa agus nach bhfuil aon fhianaise reatha aige go bhfuil  insíothlú déanta ag seirbhísí faisnéise ar chórais ríomhaireachta sa Stát seo. Beidh an tAire ag ardú an ábhar ag cruinniú de cheannairí Dlí & Cirt an Aontais Eorpach i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo, deir sé.

“Tá cúrsaí teicneolaíochta ag athrú de shíor agus caithfidh muid deileáil leis na contúirtí a bhaineann leis sin’, a deir Trevor Ó Clochartaigh, ‘agus cé go gcaithfear a bheith airdeallach faoi chosaint cosmhuintir na tíre agus an pobal idirnáisiúnta, caithfidh muid deimhniú nach sáraíonn leithéidí an CIA cearta agus dlithe na tíre seo agus an Aontas Eorpach agus iad i mbun a gcuid gnóthaí agus tá mé sásta gur dheimhnigh an tAire dhom nach bhfuil a chead siúd tugtha chuige sin agus gur amhlaidh atá”.

Connect with Sinn Féin