Sinn Féin - On Your Side

Liadh Ní Riada

Profile

Is  ball de  Chumann Tom Barry i gCorcaigh í Liadh Ní Riada, Oifigeach Náisiúnta Gaeilge Sinn Féin.  As Gaeltacht Mhúscraí in Iarthar Chorcaí, tá sí mar bhall d’Ard-Chomhairle an pháirtí.

Le cúlra sna meáin, tá  taithí 20 bliain aici ag obair mar léiritheoir agus stiúrthóir ar chláracha teilifíse do RTE agus TG4.  Bhí sí mar bhall den gcoiste bunaithe a bhunaigh TG4 agus bhí sí lárnach i bhforbairt gaois craoltóireachta mar aon le struchtúir airgeadas TG4..  Líofa i nGaeilge mar aon le Fraincís, is guth láidir í maidir le cearta teanga na nGael.

Is í Liadh an inion is óige i gclann an chumadóra agus an cheoltóra cháiliúil, Seán O’ Riada.  De dheascaibh an tionchair agus ionchuir atá ag muintir Riada  maidir lenár bhféiniúlacht náisiúnta cultúrtha chomh maith le cúlra láidir poblachtánach, léirítear go mbeadh Liadh mar thogha iarrthóir do Shinn Féin i dToghchán Eorpach 2014. Is bean óg le fuinneamh í agus tá paisean aici do chúrsaí polaitíochta. Tá sí pósta le Nicky agus mar mháthair do Cháit (13) Ailsa (10) agus Neans (7).

“Mar mháthair, táim ana eolach maidir leis na dúshláin a bhaineann le héagothramaíocht shóisialta a bhualann gach clann.  Táim ana bhuartha faoin bhfás atá ag teacht ar bhochtaineacht paistí agus an cuma go bhfuil ‘soup kitchens’ agus na ‘penny dinners’ ar ais arís i mbailte agus  cathracha ar fud na tíre.

Mar phoblachtánach gníomhach ar leibhéil áitiúil agus ar leibhéil náisiúnta, feicim go laethúil an tionchar atá ag polasaithe déine.  Creidim go daingean go bhfuil na polasaithe seo dírithe orthu siúd atá di-fhostaithe, oibrithóirí ar ioncam fíor íseal, ar chlanna agus orthu siúd atá i mbaol, Caithfear troid go láidir in aghaidh na bpolasaithe seo.

Níl glór éifeachtach ag Éire san Aontas Eorpach.  Caithimid guth ghnáth-mhuintir na hÉireann a láidriú.  Tá gá le guth Sinn Féin.  Guth poblachtánach a dhéarfaidh – cuir stop leis an ndéine.  Creidim gur féidir liom a bheith mar ghuth do mhuintir na hÉireann san Eoraip.

I measc na tréithe is láidre a sheasann liom ná gur máthair Éireannach mé a thuigeann na trioblóidí atá ann dár bpaistí agus dóibh siúd go léir atá  I mbaol.  Caithfear níos mó ban a thabhairt isteach sa pholaitíocht sa tír seo chun treoir, ionchur agus polasaithe fónta a chuir i bhfeidhm.

Mar Phoblachtánaigh, tá deis iontach againn chun caidreamh a chur ar bun leis na  gnáth-daoine.  Creidim gur an dúshlán atá againn,  ní amháin Éire aontaithe a chruthú,  ach Éire uileghabhálach ina mbeidh luach ar ár bpobal chun seans agus deis a thabhairt do gach aon duine forbairt go huile agus go hiomlán.  Éire aontaithe ina mbeidh comhionannas sóisialta agus cearta eacnamaíochta chun tosaigh.

Statements (452)

Ní Riada calls for capacity issues to be addressed in Clare Health services22 May, 2019

Nothing ‘exciting’ about Fine Gael wanting to bring back the tenement – Ní Riada22 May, 2019

Ní Riada calls for immediate three year rent freeze13 May, 2019

Government ‘giving away the family silver’ with nonsensical broadband plan – Ní Riada13 May, 2019

Ní Riada calls on Minister to hit pause button on ‘bonkers’ National Broadband Plan9 May, 2019

Kelleher either seriously naive or in denial on EU army - Liadh Ní Riada MEP6 May, 2019

Members of Defence Forces deserve far better from government - Liadh Ní Riada MEP4 May, 2019

Ó Laoghaire & Ní Riada launch Sinn Féin plan to tackle crime in rural areas3 May, 2019

EU needs radical reform - Liadh Ní Riada12 April, 2019

Record trolley figures show Fine Gael's frightening contempt for public healthcare - Liadh Ní Riada MEP9 April, 2019

Join Sinn Féin

Donate to Sinn Féin