Sinn Féin - On Your Side

O’Clochartaigh ag lorg díospoireacht maidir le múineadh na Gaeilge i scoileanna

6 November, 2013


D’iarr Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, ar maidin go reachteáilfaí díospóireacht maidir le múineadh na Gaeilge.  

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Ar maidin d’iarr mé go n-eagrófaí díospóireacht sa Seanad maidir le muineadh na Gaeilge i scoileanna, i bhfianaise an tuairisc a d’fhoilsigh an Príomh Chigire sa Roinn Oideachais le déanaí. 

“Léiríonn an tuarascáil seo nach bhfuil caighdeán múineadh na Gaeilge sásúil sa cheathrú cuid de ranganna bunscoile na tíre. 

“Léirionn torthaí an Phríomh Chigire i leith múineadh na Gaeilge go bhfuil sé i bhfad níos measa fiú ná na torthaí maidir le múineadh Béarla agus Mata. 

“Sa bhreis ar sin tarraingíonn an tuairisc áird ar cheisteanna maidir le cruinneas agus líofacht cumas Gaeilge na múinteoirí féin agus ar an easpa ullmhúchán agus áiseanna atá ann. 

“Tá Sinn Féin ag iarraidh go gcuirfí i bhfeidhm na moltaí atá sa Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge ina iomláine i gceart gan a thuilleadh moille. 

“Ina fhreagra, dúirt Ceannaire an Rialtais sa Seanad ag súil go dtiocfaidh an tAire Quinn isteach chun an díospoireacht a thógáil.”

Connect with Sinn Féin