Sinn Féin - On Your Side

Leasuithe rialtas áitiúil Hogan ag fágáil pobail na tuaithe in ait na leathphingine – Ó Clochartaigh

17 December, 2013


Tá sé curtha i leith an Aire Phil Hogan ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh go bhfuil pobail tuaithe fágtha in áit na leathphingine aige lena leasuithe ar an gcóras rialtas áitiúil.

Ag labhairt dó sa Seanad ar an mbille um Leasú Rialtas Áitiúil 2013, deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“An tionchar a bheidh ag na leasaithe atá molta ag an Aire Phil Hogan ina cháipéis 'Putting People First', maidir leis an gcóras rialtas áitiúil ná chun na pobail tuaithe a fhágáil ar deireadh má chuirtear i bhfeidhm iad. 
“Lagóidh an bhille an daonlathas áitiúil agus tabharfar breis cumhachtaí d'oifigigh agus lucht maorlathais in san infreastruchtúr sa gcóras rialtas áitiúil. 
“Cé go bhfuil gnéithe dearfacha sa bhille, tá imní orm ach go h-áirithe ar an tionchar a bheidh ag na h-athruithe molta ar na ceantair tuaithe. 
“Creidim gur chóir go gcoinneoidh, go gcaomhnóidh agus go bhforbróidh na hÚdaráis Áitiúla a gcuid córais poiblí uisce féin, chun foinse uisce d'ardchaighdeán, saor in aisce ag an bpointe soláthar a dheimhniú do shaoránaithe. 
“Tá an-imní orm maidir leis an smacht atá dhá éileamh ag na hÚdaráis Áitiúla maidir leis na cistí LEADER ó na comhlachtaí forbartha áitiúla a bhfuil tuiscint agus gaol i bhfad níos fearr acu leis na riachtanais atá ag a gcuid pobail féin. 
“Ba chóir níos mo neamhspleáchais a thabhairt do na hÚdaráis Áitiúla maidir le h-infreastruchtúr na mbóithre agus cúrsaí iompar, ach níor choir go mbeadh cead acu na Tionscnaimh Iompar Tuaithe ina gceantair a ghabháil chucu féin. 
“Ba mhaith le Sinn Féin chomh maith go mbeadh na hÚdaráis Áitiúla níos freagraí as póilíneacht chuntasach agus cur i gcoinne coiriúlacht ar an dóigh céanna is a fheidhmíonn na Páirtnéireachtaí Póilíneachta ó thuaidh. 
“Is é fírinne an scéil ná go bhfuil an reachtaíocht seo ag baint an bonn de na comhairlí chontae agus cathrach agus ag iarraidh aird a bhaint do na fíorcheisteanna a bhaineann le h-acmhainní a chur ar fáil dóibh lena gcuid oibre a dhéanamh ag an leibhéal áitiúil.”

Connect with Sinn Féin