Sinn Féin - On Your Side

Socruithe nua chun an Ghaeilge a chur chun cinn - Barra Ó Muirí

8 February, 2014


Tá forbairt déanta ar an dóigh a gcuirimid an Ghaeilge ar fáil ar oileáin na hÉireann, ar bhealaí  atá nualach agus cinntithe.

Is iad na hathruithe seo, le sé mhóreagraíocht ag stiúradh imeachtaí, a bhéas ag freastal ar phobal mór na Gaeilge ar fud fad na tire seo.

Tá daoine amuigh ansin agus tá siad an-bhuartha gur i mBaile Átha Cliath a bhéas na príomh-eagraíochtí seo bunaíthe. Lig dom a rá, go láidir agus go soiléir – gur cuma cá háit sa tír a bhéas na heagraíochtí seo lonnaíthe mar go mbeidh dearcadh uile-Eireannach acu uilig, agus go mbeidh siad ag feidhmiú agus ag obair le pobail agus le heagraíochtaí eile i ngach cuid den tír.

Tabharfaidh na socruithe nua seo an sláine fad-téarmach atá de dhith le tabhairt faoi riachtainisí Pobal na Gaeilge os seo amach.

Mar chuid de na socruithe nua, beidh fóram forbartha ann, ionadaíoch as feisirí ar son grúpaí áitiúla atá ag obair ar son na cúise ar fud na tire.

Beidh an Fhóram seo maoinithe ag Fóras na Gaeilge go háitiúil, agus ag stiúriú imeachtaí Ghaeilge uilig, le bheith cinnte go mbeidh siad ag tabhairt faoi forbairt agus dul chun cinn na Gaeilge i gcónaí. 

Ní dóigh liom go bhfuil na bearnaí atá aagainn sa tír seo chomh leathan sin nach dtiocfadh linne, pobal na Gaeilge iad a reiteach le chéile, ar son na teanga.

Ní choir go mbeadh iontas ar dhuine ar bith go gcreideann Sinn Féin gur tír amháin í seo, agus is fíor cinnte nach n-aithníonn an Ghaeilge aon teorainn sa tír bhreá seo.

Inniú i mBéal Feirste, an dára chathair is mó in Éirinn , faoi mhaoiniú Fóras na Gaeilge,  tá níos mó airgid caite ar an Ghaeilge ná áit ar bith eile sa tír seo – ní athróidh sin as seo amach.

Leoga, le dúthracht An Aire Cultúir, Ealaín agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilin,  beidh, ar a laghad, ceathrú cuid den obair i dtuaisceart na tire, agus go mbeidh foireann lonnaithe ansin, freagrach as  forbairt na teanga, agus baint láidir acu an Fhóram Chomhpháirtíochta.

Léiríonn sé seo cuid níos leithne, agus tuilleadh freagraíochtaí ná mar a bhí sular fógraíodh na hathrúithe seo,  aitheantas den obair iontach atá ag dul ar aghaidh sna sé chontae ar son na Gaeilge.

Aithníonn Sinn Féin an tábhacht atá le cur chun cinn na Gaeilge, agus táimid ag tabhairt tacaíochta di go dtí seo, agus is cinnte nach n-athróidh sé seo ós seo amach.

Ní gá ach amharc ar thaifead s’againn, le gníomhaigh s’againn chun tús le Athbheocháin na Gaeilge ar fud na tire, ach go háiríthe sa tuaisceart, le hAirí s’againn ag tacú le hobair éifeachtach s’acu ar mhaithe leis an Ghaeilge.

Bhunaigh Mairtín Mag Aonghusa, an chéad Aire Oideachais, Comhairle na Gaelscoilíochta agus Iontaobhas na Gaelscoilíochta le go mbeidh comhordú straitéiseach agus dul chun cinn san earnáil oideachais lán-Ghaeilge go buan.

Leán Cáitríona Ruane agus John O Dowd leis an obair seo le sé bliana anuas le tuilleadh infheistíochta agus tionscnaimh, agus is cinnte go leánfaidh an dea-obair seo ar aghaidh.

Tá muid go foill ag obair le hAcht na Gaeilge a chur i bhfeidhm, agus tá muid thar a bheith sásta leis an scéim Líofa, mar go bhfuil níos mó ná 5000 duine ag iarraidh a bheith líofa sa teanga roimh an bhliain 2015.

Cé go bhfuil obair mhaith déanta againn, aithnímid go bhfuil mol mór eile go fóill le déanamh. Agus thig le pobal na Gaeilge a bheith cinnte go bhfuil muid tiománta leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus deiseanna a chruthú, ní amháin do Ghaeilgeoirí na linne seo, ach do lucht labhartha na teanga atá go foill le teacht."

Connect with Sinn Féin