Sinn Féin - On Your Side

Tá Polasaí an Rialtais ag déanamh dochar don Ghaeilge – Adams

16 February, 2014 - by Gerry Adams


Ghlac Uachtarán Shinn Féin Gerry Adams TD, páirt inné sa mhóirshúil agus slógadh - ' Lá Mór na Gaeilge ' - i mBaile Átha Cliath chun agóid a dhéanamh ar "pholasaí an rialtais atá ag tachtadh an Ghaeilge gan stad".

Dúirt Teachta Adams:
"Ba mhaith liom moladh a thabhairt do gach duine a ghlac páirt in imeacht an lae inniu ' Lá Mór na Gaeilge ' i mBaile Átha Cliath.

Tá cinneadh Seán Ó Cuirreáin le déanaí chun éirí as a phost mar Choimisinéir Teanga i ndiaidh béim a chur ar theip pholasaí an rialtais i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta .

Is é fírinne an scéil ná go bhfuil an rialtas ag sárú a straitéis féin – Stráitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Tá cinntí Fine Gael agus an Lucht Oibre tar éis méadú ar imeallú na Gaeilge sa chóras riaracháin phoiblí . Chinntigh a gcuid gníomhartha go bhfuil na scéimeanna teanga do na comhlachtaí poiblí curtha le chéile go dona agus gan a dhóthain chun iad a chur i bhfeidhm .

‘Sé fianaise ar neamhaird an rialtais don Ghaeilge ná cinneadh an rialtais chun Oifig an Choimisinéara Teanga agus Oifig an Ombudsman a chumasc agus leis an easpa acmhainní soláthraithe dó.

Is léir go bhfuil géarchéim sa Ghaeilge mar thoradh ar bheartas an rialtais. Ní ar a laghad riail an rialtais go gcaithfidh cainteoirí Gaeilge Béarla a úsáid agus iad ag déileáil le heagraisí stáit . Tá an polasaí idirdhealaitheach seo i réim sa tuaisceart mar gheall ar naimhdeas aontachtais pholaitiúil agus mar gheall ar rialtas na Breataine. Tá sé náireach go bhfuil rialtas na hÉireann anois ag saothrú an pholasaí céanna .

Is léir nach dtugann Fine Gael náan Lucht Oibre luach ar bith ar an Ghaeilge . Tá a gcuid gníomhartha ag baint an bhoinn de, de réir a chéile .

Tá dualgas ar an rialtas é seo a athrú . Ciallaíonn sé seo go gcaithfí éisteacht le moltaí a rinne na páirtithe freasúra chun cabhrú agus cur chun cinn na teanga ; na hacmhainní riachtanacha reachtaíochta agus airgeadais a theastaíonn chun cuidiú leis an teanga a rathú ar fáil; infheistíocht a dhéanamh i gceantair Ghaeltachta ; agus le tabhairt ar ais don phobal sna réigiúin an daonlathas áitiúil atá riachtanach chun a gcuid gnóthaí féin a bhainistiú .

Críoch

February 16th 2014

Government Policy is undermining the Irish Language – Adams

Sinn Féin President Gerry Adams TD yesterday took part in the march and rally - ‘Lá Mór na Gaeilge’ – in Dublin to protest at the “government policy which is inexorably strangling the Irish language”.

Teachta Adams said:

“I want to commend all of those who participated in today’s ‘Lá Mór na Gaeilge’ event in Dublin.

“The recent decision by Seán Ó Cuirreáin to resign as An Coimisinéir Teanga (Language Commissioner) has highlighted the failure of government policy in respect of the Irish language and of Gaeltacht areas.

“The reality is that the government is in breach of its own 20 year strategy for the language. The decisions by Fine Gael and Labour have increased the marginalisation of the Irish language in the public administration system. Their actions have ensured that language schemes by public bodies have been poorly devised and inadequately implemented.

“The government’s decision to merge the Office of An Coimisinéir Teanga with the Office of the Ombudsman and the insufficient resources it has provided is evidence of the disregard this government has for the Irish language.

“It is clear that there is a crisis in the Irish language as a result of government policy. Not least by the government’s insistence that Irish speakers must use English when dealing with state bodies. This discriminatory policy exists in the north because of the hostility of political unionism and of the British government. It is disgraceful that an Irish government should pursue the same policy.

“It is obvious that Fine Gael and Labour do not value the Irish language. Their actions are actively undermining it.

“The onus is on the government to change this. That means listening to proposals by opposition parties to aid and promote the language; provide the necessary legislative and financial resources needed to help the language thrive; invest in Gaeltacht areas; and to return to the people of those regions the local democracy that is essential to manage their affairs.”

ENDS

Connect with Sinn Féin