Sinn Féin - On Your Side

Bord Turasóireachta beag beann ar an Ghaeilge – Ní Thoirealaigh

3 April, 2014 - by Rosie McCorley


Chuir an CTR Róise Ní Thoirealaigh i leith an Bhord Turasóireachta ó thuaidh go bhfuil sé beag beann ar an Ghaeilge.

Bhí Róise Ní Thoirealaigh ag labhairt i ndiaidh chur i láthair ón Bhord ag an Choiste Chultúir Ealaíon agus Fóillíochta.

“Thóg mé ceisteanna leis an Bhord Turasóireachta ar an miondóigh a phléann sé le comharthaíocht dhátheangach,” arsa Róise. “Bhí díoma orm leis an fhreagra a fuair mé ón Phríomhfheidhmeannach Alan Clarke.

“Dúirt an tUas Clarke go n-amharcfadh an Bord ar úsáid na Gaeilge dá mbeadh éileamh cruthaithe ann di agus dá gcuirfeadh sé le heispéireas cuairteoirí.

“Chuir mé in iúl dó go raibh líon na ndaoine ag méadú a bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga acu agus go ndéanann go leor áiteanna turasóireachta leatrom orm.

“Is cuid dár n-oidhreacht chultúrtha í an Ghaeilge. Is féidir léi daoine a mhealladh atá suim acu inár gcuid saibhris chultúrtha.

“Dúirt mé leis fosta go raibh freagracht ag an Bhord le Gaeilge a promote ar a chuid comharthaíochta faoin Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

“In ainneoin go raibh mé ag cur in iúl arís is arís eile dó go raibh said ag cur deis iontach amú le cultúr na Gaeilge a chur chun cinn, chloígh Alan Clarke go docht lena dhearcadh.

“Tá sé díomach nach bhfuil an Bord Turasóireachta dáiríre le tairge turasóireachta a fhorbairt a chuireann na cutúir uilig ar an oileán seo san áireamh.”

Connect with Sinn Féin