Sinn Féin - On Your Side

Ní mór do Ghaeilgeoirí a dtuairimí a nochtú ar Scéim an Fhorais – Ní Thoirealaigh

10 October, 2014 - by Rosie McCorley


Tá an CTR Sinn Féineach Róise Ní Thoirealagh ag tathaint ar dhaoine a ndearcadh a nochtú ar thodhchaí mhaoiniú na Gaeilge.

Dúirt Róise Ní Thoirealaigh:

“Tá Foras na Gaeilge i mbun phróiseas comhairliúcháin ar an athbhreithniú leanúnach ar Scéim Phobail Gaeilge.

“Ina measc tá moltaí radacacha ar an bhealach a mhaoinítear eagrais Ghaeilge i láthair na huaire.

“Tá ábhar imní orm faoi roinnt de na moltaí, pleananna le critéir gheoghrafacha a chur san áireamh sa phróiseas maoinithe in ionad iarratais bunaithe ar riachtanais amháin.

“Tá sé riachtanach go mbeadh seans ag daoine a dtuairimí a nochtú ar na moltaí seo. Ba chóir do gach duine a bhfuil suim acu sa teanga páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán.

“Ní mór do freagairtí don chomhairliúchán bheith ag Foras na Gaeilge faoi 1in ar an 21ú lá de Mhí na Samhna.”  

Ba cheart freagairtí a chur chuig:

Gearóid Trimble

Response Coordinator

Foras Na Gaeilge 

7, Cearnog Mhuirfean

Baile Átha Cliath

Connect with Sinn Féin