Sinn Féin - On Your Side

an nuachtán laethúil Gaeilge Lá

20 October, 2004


Ag caint i ndiaidh di achainí ar-líne chun an nuachtán laethúil Gaeilge, Lá, a chosaint a shíniú sa Bhruiséil inniu dúirt an Feisire Eorpach, Bairbre de Brún:

"Le laethanta beaga anuas rinne polaiteoirí Aontachtacha ionsaí samhnasach ar an nuachtán laethúil Gaeilge, Lá.

"Tá ag éirí le Lá, trí dhíograis a fhoirne, foireann a bhfuil an Tiarna Laird ag iarraidh a chur as obair, flaithiúlacht Ghrúpa an Andersonstown News, maoiniú o Fhoras na Gaeilge, Interreg agus tacaíocht lucht labhartha na Gaeilge.

"Tá an chuma ar an sceal go mbaineann bagairtí Aontachtaithe le doicheall roimh athbheochan leanúnach na Gaeilge. Bheadh folús cultúrtha ann dá leanfadh daoine a bhfuil tionchar acu a moltaí.

"Déanfaidh mise, in éineacht le mo chomhghleacaithe agus cainteoirí eile Gaeilge ar fud an oileáin, ár ndícheall staid Lá a chosaint. Molaim iad siud atá ag eagrú na hachainí seo agus iarraim ar gach duine tacaíocht a thabhairt di.

Nótai d'eagarthóirí: Is féidir teacht ar an achainí chun tacaiocht a thabhairt do Lá ag:

http://www.petitiononline.com/32130966/petition.html

Connect with Sinn Féin