Sinn Féin - On Your Side

Caithfear táillí uisce a scrappáil, ní a chaidhpeáil - Ó Clochartaigh

25 November, 2014


“Caithfear an brú a choinneáil ar an rialtas leis na táillí uisce a scrappáil, seachas a chaidhpeáil’, a deir Seanadoir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.  Chuige seo tá sé ag eagrú dhá chruinniú poiblí i nGaillimh an tseachtain seo le daoine a chur ar an eolas maidir leis na coranna is déanaí i bpraiseach ‘Uisce Éireann’, freagra an rialtais ina leith seo agus na céad chéimeanna eile le fáil réidh leis na táillí ar fad.

Dar le Ó Clochartaigh:

“Is léir ón gcúlú is déanaí ón rialtas go n-admhaíonn siad ar deireadh go bhfuil fabht bhunúsach leis an gcur chuige atá acu. Léiríonn seo go bhfuil an brú ollmhór ón bpobal ag oibriú ach go bhfuil gá le h-iarracht mór amháin eile.

“Níl deireadh curtha leis na táillí uisce, tá an clár feistithe do na méadair uisce ag leanúint ar aghaidh, tá táillí méadaraithe ag teacht isteach ar ball, ardóidh siad sin gan amhras agus níl aon cheart bhunreachtúil fós ann d’uisce do shaoránaigh.

“Ní oibreoidh an chleasaíocht soiniciúil is déanaí seo ón rialtas. Ní amadáin iad muintir na tíre seo. Ní shásaíonn na gníomhartha seo mianta na gcéadta, mílte duine a thug chun na sráideanna mar gheall ar seo.

“Tá muid ag eagrú cruinnithe poiblí ar an Déardaoin 27ú in Óstán Bhóthar na Trá ag 8 i.n. agus in Amharclann Theach an Stáisiún ar an gClochán ag a 8 a chlog ar an Aoine 28ú., áit a léireoidh muid na céad chéimeanna eile sa bhfeachtas le deireadh iomlán a chur leis na táillí.  

“Tá Sinn Féin mar imreoir lárnach sa bhfeachtas ‘right2water’ agus tá muid ag iarraidh ar an oiread daoine agus is féidir teacht amach don agóid i gcoinne Táillí Uisce ar an 10ú Nollaig le teachtaireacht láidir a thabhairt go gcaithfear na táillí a scrappáil go h-uile is go h-iomlán.”

Connect with Sinn Féin