Sinn Féin - On Your Side

Níl aon tithe laistigh den uasmhéid forlíonadh cíosa le fáil do chlainnte i nGaillimh - Ó Clochartaigh

9 February, 2015


Caithfidh an rialtas gníomhú maidir leis an éigeandáil atá san earnáil tithíochta príobháideach i nGaillimh, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh. Mar a sheasann sé inniú níl aon teach trí sheomra codlata fógraithe ar shuíomhanna sealúchais aitheanta  atá taobh istigh de na teorainn forlíonadh cíosa a cheadaítear do chlainnte le beirt ghasúir nó níos mó.

Deir sé:

“Tá an t-uafás daoine ag bualadh isteach chuig ionadaithe Shinn Féin gach lá agus gan iad ábalta teacht ar chóiríocht feiliúnach dóibh féin agus a gclanna.

“Tá sé soiléir ó bheith ag breathnú ar na suíomhanna tithíochta nach bhfuil leath a dhóthain tithe ar fáil faoi na h-uasmhéideanna a cheadaítear don forlíonadh cíosa. Ar maidin ar Daft.ie mar shampla níl aon teach ar fáil do chlainnte le beirt ghasúir nó níos mó, taobh istigh de na critéir cheadaithe. Do dhaoine singil níl ach trí cinn a bheadh incháilithe, do chúpla a roinnfeadh seomra amháin codlata níl ach cheithre cinn agus níl ach dhá theach ar fáil do chúpla, nó tuismitheoir aonair, le páiste amháin. Seo ag am nuair a mheastar go bhfuil 10,000 i gcathair na Gaillimhe amháin ar na liostaí feitheamh do thithíocht sóisialta.

“Cuirim fáilte roimh an solúbthacht bhreise atá ceadaithe chun forlíonadh cíosa níos airde a cheadú le cinntiú nach mbíonn clanna gan dídean, ach tá sé ríshoiléir dom nach leor seo ar chor ar bith le dul i ngleic le scala na géarchéime atá ann.

“Caithfidh an rialtas córas smachtaithe cíosa a thabhairt isteach chomh luath agus is féidir sa gcaoi nach bhfeiceann muid cíos tithe ag dul ó smacht ar fad, rud a chuirfeadh costas breise ollmhór ar an Roinn Coimirce Sóisialaí agus a chuirfeadh brú sa bhreis ar chlanna oibre atá faoi bhrú ollmhór cheana féin, má ardaítear an cíos orthu sin chomh maith. Is beag difríocht a dhéanfaidh an maoiniú suarach atá curtha ar fáil do na húdaráis áitiúla leis an fhadhb a réiteach ach oiread.

“Caithfidh go mbeadh luach níos fearr le fáil freisin, as an €300m sa bhliain a chaitheann an Roinn Coimirce Sóisialaí ar an scéim forlíonadh cíosa seo, dá gcuirfí isteach i dtógáil aonaid tithíochta sóisialta agus an méid daoine a chuirfeadh sin ar ais i mbun oibre?

“Tá cuid mhaith cainte cloiste againn ón rialtas seo agus a gcuid Teachtaí Dála faoi thithíocht sóisialta le ceithre bhliana anuas ach don té atá ar thóir teach tá an fhadhb ag fáil níos measa agus níos measa agus tá gá le gníomh láithreach ón rialtas leis an scéal a cheartú.”

Connect with Sinn Féin