Sinn Féin - On Your Side

Tá sé thar am ag an Rialtas aitheantas ceart a thabhairt don teanga - Ó Clochartaigh

18 February, 2015


Labhair urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ar an tábhacht a bhaineann le cloí agus tógáil ar Acht na dTeangacha Oifigiúla. Luaigh an Seanadóir an Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga agus an riachtanas a shonraítear ann do na dualgais is cóir comhlíonadh i dtaca le seirbhísí cuí a sholáthar do chainteoirí Gaeilge

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Tá droim láímhe tugtha ag an Rialtas seo don Ghaeilge arís is arís eile. Tá sé seo soiléír ó thús, ón doicheall a bhí orthu an Straitéis Fiche Bliain a fheidhmiú mar is ceart, go dtí an easpa tacaíochta uathu do ról an Choimisinéir Teanga. Ach, is i gcomthéacs comórthaí 1916  is mo atá an dromhmheas le brath.

“Is léir ó thuairiscí le déanaí gur iarr oifig an Aire Heather Humphreys go gcuirfí an Ghaeilge níos faide síos liosta na dtosaíochtaí do théamaí agus topaicí do chomórthaí 1916. Nil sé ach glaic beag míonna ó shoin ó úsáideadh córas aistriuchán Google chun leagan Gaeilge gan bun ná barr a dhéanamh do shuíomh oifigiúil idirlíon na gcomórthaí. Léiríonn siad seo agus gníomhartha eile de chuid an Rialtais seo an drochmheas iomlán atá acu ar an dteanga.

“Tá neart deá-chaint ag an Rialtas maidir leis an bá atá acu don Ghaeilge, ach is léir nach bhfuil ann ach briathra binne. Ní amháin go bhfuil dromhmheas léirithe ag an Rialtas do phobal na Gaeilge, ach tá masla iomlán tugtha acu dár n-oidhreacht staire agus cultúrtha chomh maith."

Connect with Sinn Féin