Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an Rialtas an polasaí atá acu i leith an Diaspóra a shoiléiriú– Ó Clochartaigh

19 February, 2015


Tá iarrtha ag urlabhraí Shinn Féin ar an Diaspóra, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ar an rialtas soiléiriú a thabhairt ar céard atá siad ag déanamh chun tacú le h-imircigh Éireannacha ar fud na cruinne.

Ag labhairt dó sa Seanad inniu, deir sé:

‘Lá ‘le Pádraig feicfidh muid na hAirí ar fad ag imeacht cosa in airde ar fud an domhain le hÉireann a chur chun cinn go h-idirnáisiúnta.

‘Tá mé ag iarraidh fáil amach cé na pleananna atá ag an rialtas seo le cearta ár n-imirceoirí a chinntiú, iad siúd atá imithe ó na bólaí seo le fada agus an dream a díbríodh le déanaí mar thoradh ar an ngéarchéim eacnamaíochta.

‘Gheall an tAire Deenihan Polasaí don Diaspóra dúinn agus tá mé ag iarraidh go bhfoilseofaí agus go bpléifear sin sa pharlaimint sula n-imíonn na hAirí ar a gcuid turais thar lear, le gur féidir linn ionchur a bheith againn sa díospóireacht ar na h-ábhair tinnis atá ag muintir na hÉireann thar lear.

‘Tá Éireannaigh thar sáile ag iarraidh fios a bheith acu céard atá ar intinn ag an rialtas maidir le cearta vótála sna toghcháin éagsúla, ionadaíocht dóibh i dTithe an Oireachtais agus cosaint dá gcuid cearta vótála anseo má fhilleann siad abhaile.

‘Tá cuid mhaith Éireannaigh ag déanamh thar cionn dóibh féin, ach tá cuid mhór eile a dteastaíonn tacaíocht uathu ina gcuid bailte nua, chun teacht ar mhargaí fostaíochta, tithíocht, seirbhísí sóisialta agus eile. Freisin, caithfidh muid athbhreithniú a dhéanamh ar an dtacaíocht a thugtar d’imircigh chun filleadh agus fáil réidh leis na bacanna a chuirtear rompu agus iad ag iarraidh teacht abhaile.

‘Tá mé sásta gur ghlac an rialtas le mo mholadh inniu go dtionólfar an díospóireacht seo sa Seanad roimh Lá ‘le Pádraig, sa gcaoi gur féidir linn aird a tharraingt ar an iliomad deiseanna a thagann as Diaspóra chomh cumasach agus tacúil a bheith againn mar thír, ach caithfidh an Stát aithint go bhfuil dualgais dá réir orthusan, chun tacú lenár gcuid saoránaigh ar fud na cruinne chomh maith.

‘Caithfidh dáiríreacht a bheith ag baint leis na cuairteanna a thugann ár gcuid Airí ar phobail Éireannacha ar fud an domhan ag an am seo den bhliain agus ní cleasaíocht bolscaireachta nach bhfuil gníomhaíocht thairbheach mar bhunús leis ar na cúiseanna atá tábhachtach dár n-imirceoirí, cuma cén áit sa domhan a bhfuil siad ag cur fúthu.’

Connect with Sinn Féin