Sinn Féin - On Your Side

Straitéis chuimsitheach, comtháite iompar do Ghaillimh an t-aon leigheas ar thranglam tráchta – Ó Clochartaigh

23 February, 2015


Teastaíonn plean chuimsitheach, comtháite iompar i nGaillimh le dul i ngleic leis an tranglam tráchta sa gcathair agus sa chontae, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Deir sé:

‘Tá sé thar a bheith soiléir nach bhfuil glacadh ar bith ag an bpobal leis na bealaí nua atá dhá mholadh do Chuarbhóthar Chathair na Gaillimhe agus gur chóir iad a chaitheamh i dtraipisí.

‘Níl mé cinnte go mbeadh tionchar chomh mór sin ag an sean-bhealach a bhí molta ar an mbrú tráchta atá ag dul thrid an gcathair ach an oiread. Tá faitíos orm go bhfuil an rogha seo dhá bhrú chun cinn ag páirtithe leasmhara áirithe, ach ag deireadh an lae go bhféadfadh na céadta milliúin a bheith curtha amú gan an bhrú ar thaistealaithe a bheith laghdaithe mórán ar chor ar bith.

‘Tagann tranglam tráchta na Gaillimhe as na blianta de fíor dhroch-phleanáil, easpa infheistíochta agus gan aon chomhordnú ceart ar na seirbhísí iompar reatha, mar atá ardaithe ag mo chomhlachaithe i Sinn Féin ar na comhairlí chontae & cathrach.

‘Séard a theastaíonn ná staidéar chuimsitheach ar phátrúin taistil daoine sa gcathair agus sa réigiúin máguaird. Tá gá a léiriú ann cén chaoi, cén uair, cén áit agus cén fáth an bhfuil daoine ag taisteal trasna agus tríd na cathrach.

‘Ansin, ní mhór an réiteach a fhorbrófar a chur in oiriúint do na riachtanais sin, chun cuidiú le daoine dul go dti an áit is mian leo, ar bhealach tráthúil agus éifeachtach. Ciallaíonn seo straitéis a chur i bhfeidhm a bhreathnaíonn ar athlonnú áiseanna, forbairt infreastruchtúr nua ar nós iarnród éadrom, áiseanna páirceáil & taisteal, bóithre leathnaithe le níos mó feithiclí a thógáil, deiseanna do rothaithe agus coisithe agus na riachtanais maidir le cuarbhóthar.

‘Caithfear na seirbhísí reatha iompar a chomhordnú agus a chóiriú leis an straitéis nua chomh maith.

‘Idir an dá linn, tá go leor moltaí, simplí, praiticiúil go bhféadfaí a thabhairt isteach chun an bhrú ar an gcóras a laghdú. Ach, le seo a dhéanamh ní mhór comhoibriú a fháil ó Chomhairlí Chontae agus Cathrach na Gaillimhe, an lucht iompar, an NRA, An Roinn Iompar agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile.

‘Ansin caithfidh an rialtas cinntiú go gcuirtear an maoiniú cuí in ait don straitéis agus beidh gá le tacaíocht áitiúil, náisiúnta agus Eorpach chuige seo. Beidh mise ag obair le foireann Shinn Féin ag gach leibhéal acu seo chun cinntiú go ndéantar a leithéid de straitéis a fhorbairt agus go mbeidh luach a gcuid airgid ag muintir na Gaillimhe as aon infheistíocht a dhéantar in infreastruchtúr iompar na cathrach agus an chontae, le go mbeidh córas iompar den chéadscoth againn a mbeidh muid fíor-bhródúil as.’

Connect with Sinn Féin