Sinn Féin - On Your Side

Tascfhórsa Cothromaíochta OÉG fabhtach ó thús – Ó Clochartaigh

24 February, 2015


Tá imní mhór léirithe ag Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh maidir le comhdhéanamh an Tascfhórsa atá dhá bhunú le fiosrúchán a dhéanamh ar cheisteanna Cothromaíochta in OÉG.

Deir sé;

“Tá an Fheisire Eorpach Matt Carthy an Chomhairleoir Anna Marley agus mé féin tar éis iarrachtaí a dhéanamh bualadh le Uachtarán OÉG, Jim Browne agus Údarás na hOllscoile leis na ceisteanna dáiríre atá ardaithe linn ag ionadaithe ceardchumainn a phlé leo agus tá muid curtha ó dhoras aige, rud a chuireann imní agus díomá orainn. 

“Tá a gcuid ábhar buartha curtha in iúl ag SIPTU maidir leis an athbhreithniú atá le déanamh, gur chóir go mbeadh sé seachtrach & neamhspleách. Tá tacaíocht do sheasamh SIPTU léírithe chomh maith ag Cónaidhm na Múinteoirí Ollscoile agus Aontas na Mac Léinn. Tá an t-iarratas ar imscrúdú iomlán seachtrach, neamhspleách diúltaithe ag an ollscoil.  Míníodh freisin gur bhfearr dá mbeadh comhdhéanamh an tascfhórsa pléite agus aontaithe leis na ceardchumainn agus ionadaithe oibrithe roimh ré agus tá droim láimhe tugtha don mholadh sin freisin.

“Tá cur chuige sotalach bainistíocht na hOllscoile ar an gceist seo agus an chaoi atá siad ag déileáil le h- ionadaithe tofa ina ábhar imní dúinn. Bheadh an-amhras orm go mbeadh an mhaith bainte as pé tuairisc a dhéanfaidh an Tascfhórsa mar gheall ar an easpa neamhspleáchais agus go bhfuil an cur chuige fabhtach ó thús.

“Tá sé soiléir domsa ó ráitis a rinne ionadaithe ón Údarás um Ardoideachais ag coiste Oireachtais le déanaí go bhfuil na ceisteanna cothromaíochta, atá follasach in OÉG, comónta trasna earnáil an Ardoideachais. Creidim go gcloisfidh muid a thuilleadh faoi ceisteanna cothromaíochta i dtaca le cleachtais OÉG go luath agus go gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu seo ar bhealach trédhearcach agus cuimsitheach. Creidim gur gá seo a dhéanamh luath seachas mall.  

“Léiríonn an amscála de 18-24 mí atá molta do Thascfhórsa OÉG , chomh maith leis an mbealach atá sé bunaithe, nach bhfuil sé oiriúnach dá fheidhm chun na ceisteanna a shocrú ar bhealach tráthúil agus éifeachtach.

“Tá sé de rún ag Sinn Féin an cheist seo a leanúint suas, ag úsáid pé deis a oireann, chun freagraí sásúla a fháil ar an ábhar buartha atá ardaithe ag oibrithe linn.”

Connect with Sinn Féin