Sinn Féin - On Your Side

Easpa sonraí ón Aire maidir le Polasaí Tuaithe 'Scanrúil' - Ó Clochartaigh

25 February, 2015


Deir urlabhraí Shinn Féin ar Ghnóthaí Tuaithe, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, go bhfuil an easpa sonraí ón Aire Ann Phelan maidir le Gnóthaí Tuaithe scanrúil. 

Bhí an Seanadóir ag labhairt i ndiaidh cur i láthair ón Aire ag an gComhchoiste Oireachtais ar Chúrsaí Comhshaoil.

Deir sé:

"D'iarr mé ceisteanna sonracha ag an gcomhchoiste agus ní raibh ach freagraí ginearálta ag an Aire dhom. Labhrann sí faoi Fiontar Éíreann agus an Údarás Forbartha Tionsclaíoch a bheith ag déanamh 'profáil tuaithe' ar a gcuid polasaithe, ach nuair a chur mé brú uirthi maidir leis na sonraí ní raibh sí in ann míniú dom cén chiall ata aici leis seo, cé na spriocanna sonracha cruthú fostaíochta atá acu do na ceantair tuaithe, cé na treoirlínte a chuireann a roinn féin i bhfeidhm ina leith seo, má dhéanann a roinn formhaoirsiú nó nach ndéanann. Breathnaíonn sé domsa gurb é is ciall di sin ó thaobh 'profáil tuaithe' na corr comhrá a bheith aici leo faoi, ó am go chéíle agus tagairt a dhéanamh dhó i dtuarascálacha bhliantúil agus a mhacasamhail. 

"D'fhiafraigh mé di an bhfuil a cuid comhleacaithe sa rialtas ag déanamh 'profáíl tuaithe' ar a gcuid polasaithe, nó má ta ról aici i bprofáil tuaithe a dhéanamh ar reachtaíocht chun cinntiú nach ndéantar dochar do cheantair tuaithe agus sheachain sí an cheist sin freisin.

"D'fhiafraigh mé di cén bunphrionsabail a bheidh ag treorú an clár nua SICAP sna ceantair tuaithe. Bhí mé ag iarraidh fáil amach an mbeifí ag úsáid an cur chuige don 'innéacs bochtaineachta' a bhí in úsáid i gcláracha a bhí ann roimhe seo agus níor fhreagair sí mo cheist. D'fhiafraigh mé an mbeadh spriocghrúpaí aitheanta faoin gclár ar nós mná tuaithe, daoine le riachtanais faoi leith, nó iad siúd faoi míbhuntáiste tíreolaíoch nó oideachais agus ní raibh aon léargas uaithi faoi seo ach an oiread. 

"An t-aon fhreagra soiléir a thug sí ná maidir leis an gclár LEADER agus nach mbeidh sí ag ceadú cur chuige faoi leith do cur chun cinn an chláir ar na h-oileáin agus is céim mhór ar gcúl atá anseo. Deir sí go mbeifear ag déanamh soláthar do na h-oileáin ar bhonn contae feasta. Go bhfuil an próiseas 'athlínithe' críochnaithe agus nach bhfuil aon dul siar ar sin. Ciallaíonn seo nach n-aithníonn an tAire seo ná an rialtas na riachtanais faoi leith atá ag na h-oileáin. Bheinn fós ag iarraidh uirthi athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh seo.

"Tá an chosúlacht ar an scéal go bhfuil Aire Gnóthaí Tuaithe againn a bhfuil buiséad suarach de €1m sa bhreis tugtha di dá cúram, a bhfuil neart caint aici, ach gur beag substaint atá ar a chúl sin. Léiriú eile é seo ar cur chuige lochtach an rialtas seo ar cheisteanna tuaithe agus ar na pobail sin agus ní bhreathnaíonn sé seo go maith do thodhchaí na tuaithe in Éirinn."

Connect with Sinn Féin