Sinn Féin - On Your Side

Ní féidir glacadh leis na liostaí feitheamh Ortódóntach san Iarthar - Ó Clochartaigh

26 February, 2015


Caithfidh an Rialtas gníomhú láithreach leis na liostaí feitheamh do leigheas ortódóntach san Iarthar a laghdú, dar leis an Seanadóir as Gaillimh, Trevor Ó Clochartaigh. 

Tar éis dó dúshlán an Aire Stáit Kathleen Lynch a thógáil sa Seanad ar an ábhar, deir sé: 

“Tá 3,300 páiste ar liostaí feitheamh do sheirbhísí ortódóntach i nGaillimh & Muigh Eo. Tá 1294 acu sin ag fanacht idir bliain agus dhá bhliain agus ós cionn 450 duine ag fanacht níos mó ná dhá bhliain ar chóir leighis.  Sin duine as gach dosaen páiste idir 10-14 ag fanacht ar na seirbhísí seo sa dá chontae. Nó, triúr paiste i ngach rang scoile.

“Is beag dul chun cinn atá déanta ar an gceist seo le dhá bhliain anuas agus tá ag teip ar an rialtas dul i ngleic leis na bun-deacrachtaí a bhaineann leis an fhadhb seo ó thaobh acmhainní a chur in áit chun freastal ar pháistí a dteastaíonn an cóir leighis riachtanach seo uathu. 

“An bac ar earcaíocht san Fheidhmeannach Sláinte ceann de na constaicí is mó a bhain le soláthar seirbhísí ortodóntach roimhe seo. Ag cur leis sin, bhí ganntann mór d'fhiaclóirí agus foireann chúltaca eile ar fáil, banaltraí agus radagrafaithe san áireamh. 

“I mí Dheireadh Fómhair gheall an tAire ag an am Alex White go ndéanfaí scrúdú neamhspleách ar na seirbhísí i ndiaidh géarcháineadh ó ionadaithe ar son gairm na fiaclóireachta. Tuigtear dom go bhfuil seo críochnaithe ach nach bhfuil sé foilsithe agus tá mé ag iarraidh ar an Aire Lynch é a chur ar fáil. 

“Ach, tá sé ríshoiléir domsa go bhfuil teipthe ar an rialtas arís eile ar an gceist seo do phobal na Gaillimhe & Maigh Eo agus go gcaithfidh siad gníomhú láithreach chun an cheist seo a réiteach.”

Connect with Sinn Féin