Sinn Féin - On Your Side

Baill Oireachtais de chuid Shinn Fein le tosú ar ‘Triail Cearta Teanga’– Trevor Ó Clochartaigh

3 March, 2015


Tá roinnt ball Oireachtais de chuid Shinn Féin le tús a chur le ‘Triail Cearta Teanga’ Dé Luain seo chugainn, le feiceáil an féidir leis an Oireachtas freastal mar is ceart orthu sin ar mian leo a gcearta teanga a úsáid. Tacóidh an ‘Triail Cearta Teanga’ lenár gcomhghleacaí Liadh Ní Riada agus í ag déanamh iarrachta na cearta céanna a bhaint amach i bParlaimint na hEorpa.

Tá na Teachtaí Dála Aengus Ó Snodaigh, Dessie Ellis agus Peadar Tóibín chomh maith leis an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh chun úsáid a bhaint as an nGaeilge amháin agus iad ag plé leis an Oireachtas an tseachtain seo chugainn mar chuid de shraith imeachtaí atá eagraithe agus Seachtain na Gaeilge ar siúl.

Dúirt an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Is mian linn tacú le stailc teanga Liadh in aghaidh mhaolú na Gaeilge san Eoraip. Táimid ag iarraidh ár gcearta an dá theanga a úsáid sa Dáil agus sa Seanad agus táimid tar éis beartú gan ach Gaeilge a úsáid le feiceáil an féidir leis an Oireachtas freastal ar ár riachtanais teanga.

“Táimid ag iarradh ar sheirbhísí tacaíochta, foireann oibre agus comhoibrithe tacú linn agus páirt a ghlacadh san iarracht seo. Táimid ag iarradh ar chuile dhuine an oiread Gaeilge atá acu a úsáid. Táimid ag iarradh ar na meáin cluas le héisteacht a chur orthu agus le hiarracht a dhéanamh tacú le lucht parlaiminte ar mian leo a gcuid gnó a dhéanamh as Gaeilge in áit an chluas bhodhar a thabhairt dúinn.

“Creideann tromlach an daonra gur chóir go mbeadh seirbhísí ar fáil i nGaeilge agus thacaigh suirbhé de chuid Millward Brown leis seo le deireanas.

“Tá go leor constaicí ann seirbhísí stáit a úsáid as Gaeilge i dTithe an Oireachtais, mar shampla níl ach seomra coiste amháin inar féidir ateangaireacht chomhuaineach a chur ar fáil. Foilsítear an reachtaíocht agus meabhráin mhínithe as Béarla amháin.

“Murar féidir na dualgais seo a chomhlíonadh agus iad seo ag titim amach ag lár imeachtaí an rialtais conas is féidir a bheith ag súil go mbainfeadh cainteoirí dúchais úsáid as na seirbhísí ina dteanga féin. I bhfírinne ní thacaíonn na hinstitiúidí ag croí an stáit lenár bpríomhtheanga oifigiúil, ba léir seo agus roinnt cinntí á nglacadh maidir leis an teanga le déanaí.

"Cuirfidh ár d’Triail Cearta Teanga’ béim ar an mbealach nach bhfuiltear ag freastal ar riachtanais Gaeilge in Éirinn agus san Eoraip chomh maith. Ba chóir eirí as stádas teanga den dara grád a thabhairt don Ghaeilge.”

Connect with Sinn Féin