Tá Sinn Féin ag troid ar son slí níos cothroime do chách- Liadh Ní Riada FPE

7 March, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Tá oráid iomláin Liadh Ní Riada FPE ar fáil thíos. Bhí Liadh ag labhairt ag Ard Fheis Shinn Féin ar maidin.

“I mí Bealtaine seo chaite bí bua stáiriúl againn agus cuireadh ceathrar fheisire Eorpacha sall chuig an Eorap chun seasamh ar son muintir na hÉireann. Thug muintir na hÉireann mandáid ollmhór dúinn sna toghcháin Eorpacha an bhliain seo chaite. Chreid siad ionainn agus is léir go bhfuil muinín acu as an teachtaireacht atá againn agus ag Sinn Féin. Bíonn an fhreagracht agus an dushlán a bhaineann leis an mandáid sin i gconaí i mo cheann agus mé i mbun oibre i bParlaimint na hEorpa. I measc polaisaithe déine na hEorpa tá Sinn Féin ag troid ar son slí níos fearr agus níos cothroime, ar son bhealach i dtrep téarnamh eacnamaíochta, poist, agus pobail inbhuanaithe.De réir Fine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre tá an geilleagair ag dul i bhfeabhas, ach má thá níl an dea-scéal tar éis pobail na tuaithe a shroisint. Tá an clár forbartha tuaithe LEADER ríthábhachtach d'fhorbairt eacnamaíoch agus cuimsiú sóisialta ar fud na hÉireann, agus táim throid go dian i gcoinne pleananna Phil Hogan agus an praiseach a d'fhág sé ina dhiaidh. Tá ár dtionscail iascaireachta agus ár bpobail chósta i ngruachás. Agus mé mar bhall den coiste iascaireachta sa Pharlaiminte táim ag iarraidh leaghas a chuir ar na blianta damáiste do thionscal chomh lárnach dár bhféiniúlacht agus dár stair, gan trácht ar an tábhachtacht i dtaobh eacnamaíocht agus fostaíocht ar fud an chósta Seasaim an fód dár dtír agus dár bhféiniúlacht. Táim ar stailc teanga ar feadh Seachtain na Gaeilge i gcoinne an mhaolú ar an nGaeilge, rud a chiallaíonn go nach féidir liom, mar bean ón nGaeltacht agus ionadaí tofa, mo theanga dúchasach féin a labhairt sa Pharlaimint. I measc éagsúlacht áilinn na hEorpa is teanga beo í an Ghaeilge. Is cuid dár n-oidhreacht agus dár bhféiniúlacht í. Dúirt Pádraig Pearse, ‘the words of the bards come down the centuries to us, warm with living breath.’ Tá teas na bhfocal fós linn céad bhliain i ndiadh focail an Phiarsaigh. Níl aon drogall orainn i Sinn Fein seasamh suas do chearta na ndaoine agus tiomíd iomlán tiomnaithe ar todhchaí pobal na hÉireann a fheabhsú. Labhair an laoch úd eile sin, James Connolly mar gheall ar athghabhail na hÉireann. Chun saoirse a bhaint amach dár dtír agus dá muintir, beidh orainn athghabháil a dhéanamh uirthi, agus í a chuir arís faoi smacht na ndaone.”

The full text of the speech delivered by Liadh Ní Riada MEP to the Sinn Féin Ard Fheis this morning in Derry.

“Last May we had an historic victory when the people of Ireland elected four Sinn Féin MEPs to stand up for their rights and their interests in Europe.

The people of Ireland gave us a huge mandate in the European elections last year. They believed in us and its clear that they trust our commitment and that they trust Sinn Féin's vision.

The responsibility and duty that comes with this mandate is always to the fore in my mind as I work in the European Parliament.

I am standing up for the people of Ireland, defending their interests and putting our communities first.

In the midst of Europe's austerity agenda Sinn Féin is fighting for a fairer and better way; for a way that brings about a genuine recovery, jobs and supports sustainable communities.

If you believe Fine Gael and Labour the economy is recovering, but its clear that if so the good news has yet to reach our rural communities.

The LEADER rural development programme is vitally important for economic development and social inclusion across Ireland, and I and I am fighting hard against Phil Hogan's destructive plans and the mess he left behind him.

Last week I met with representatives of the European Investment Bank and we spoke about ways that finance can be drawn down to support Irish farmers and the agri sector in general.

Our fishing industry and our coastal communities are in distress. On the Parliament's fisheries committee I am working hard to undo the damage done to our an industry so vital to our identity and history, and so central to local economies all along our coastline.

I am standing up for our identity. I am on a language strike for the duration of Seachtain na Gaeilge to protest the derogation on Irish, which means that as a woman from the Gaeltacht and an elected representative, I cannot speak my own native language in  the Parliament.

In the midst of Europe's diversity we must defend and promote Irish as a living language. Its part of our heritage and identity. Pádraig Pearse said, 'the words of the bards came down the centuries to us, warm with living breath. The heat of those words remain a century since Pearse spoke them.

Sinn Féin will not be found wanting in standing up for the rights of our people, and we are determined and ready to work day and night to secure a better Ireland for all her people.

Our other great hero, James Connolly, spoke about the reconquest of Ireland. In order to achieve the freedom that is our vision  and our birthright, we must see that reconquest through, and put this country, and her future, back in the control of her people.”