Bheadh pobal na Gaeilge níos fearr as le Sinn Féin i Rialtas – Ó Clochartaigh

7 March, 2015


Deir an Seandóir Ó Clochartaigh go bhfuil an Gaeilge ar leaba an bháis de réir polaisaithe an rialtais.

Ag labhairt ag an Ard Fheis inniú deir sé:

‘Mair a chapaill agus gheobhair féar’ an mana atá ag rialtas Bhleá Cliath i leith na Gaeilge is cosúil. An chontúirt atá ansin ná go bhfuil capall na Gaeilge ar leaba an bháis de bharr an leatrom atá Enda Kenny agus a chuid cairde ag déanamh uirthi.

“Tá ionsaí leanúnach déanta ag Fine Gael agus an Lucht Oibre ar an nGaeilge ó tháinig siad I gcumhacht. D’éirigh an Choimisineir Teanga, Seán Ó Cuirreáin as, de bharr an easpa tacaíochta dá chuid oibre. Tá Acht na dTeangacha Oifigiúla dhá leasú acu chun lagú iomlan a dhéanamh air, má fhaigheann siad cead a gcinn.

“Chuaigh Heather Humphreys i mbun ‘Google Translate’ agus í ag seoladh clár na gcomórthaí – nach bhfuil ról ar bith ag an nGaeilge ann, dar léi.

“Bhain Éamon Ó Cuív & Fianna Fáil na putógaí amach as bhuiséad Údarás na Gaeltachta agus lean Dinny McGinley an pátrún sin. Chuir sé deireadh leis na toghcháin dhíreacha chuig an bhoird le cinntiú nach mbeadh aon duine ag déanamh cáineadh poiblí ar obair na h-eagraíochta, ná polasaithe an rialtais ach an oiread.

“Is duine ‘deas’ é Joe McHugh atá ag déanamh iarracht mhaith phearsanta, ach maidir le polasaí an rialtais i leith na Gaeilge - ‘cur síoda ar ghabhar, ach is gabhar i gcónaí é’!

“Tá an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge gan fheidhmiú agus géarchéim sna Gaeltachtaí ó thaobh cumas labhartha Gaeilge an aos-óg.

“Ach, b’ábhar misnigh é 10,000 duine a fheiceáil ar na sráideanna agus iad ‘Dearg le Fearg’. Tá An tAire Carál Ní Chuilinn ag léiriú an infheistíocht shuntasach agus an tiomántas pholaitiúil atá ag Sinn Féin dár dteanga. Tá ionadaithe tofa eile ag cur na Gaeilge chun cinn ag gach leibhéal.

“Níl aon amhras ann ach go mbeadh pobal na Gaeilge & na Gaeltachta níos fearr as le Sinn Féin i Rialtas.

“Caithfear dul i ngleic le doicheall na státseirbhíse i leith na teanga. Caithfear cuótaí a chur i bhfeidhm ar líon na ndaoine atá dhá earcú le seirbhís Gaeilge a chur ar fáil.

“Caithfear Acht na dTeangacha a neartú agus a leathnú. Ba cheart ról níos láidre a thabhairt don Choimisinéír Teanga maidir le maoirsiú an Straitéís Fiche Bliain chomh maith.

“Caithfear Stádas iomlán a bhaint amach don Ghaeilge san Aontas Eorpach.

“Caithfidh Rialtas a bheith i mBleá Cliath a chuirfidh ina luí ar Westminster agus ar Aontachtaithe gur gá an gheallúint maidir le hAcht Teanga a chur i bhfeidhm sna sé chontae, a chomhlíonadh.

“Seasfaidh Sinn Féin le pobal na Gaeilge, má sheasann pobal na Gaeilge le Sinn Féin.”