Sinn Féin - On Your Side

Tacaíonn Sinn Féin leis an éileamh go mbeadh Coimisiún an AE dearfach agus forchéimnitheach

18 November, 2004


Agus í ag labhairt roimh vótáil an lae inniu ar an Choimisiún Eorpach atá molta, bhí an méid seo a leanas le rá ag Mary Lou McDonald, Feisire Eorpach Shinn Féin :

"Creideann Sinn Féin gur féidir Eoraip eile a bheith ann, Eoraip a bhfuil muinín inti as cearta náisiún agus as cearta daonna agus dul chun cinn ar na cearta sin, Eoraip a bhfuil cúram sláinte agus oideachais den scoth ar fáil don uile dhuine inti, Eoraip ina chosnaítear an tsaoirse shibhialta agus ina bhfuil ról dearfach forchéimnitheach aici i leith fiacha na dtíortha neamhfhorbartha agus an dóigh le dul ina mbun chomh maith le hEoraip a bhfuil socrú coimhlinte mar aidhm aici.

"Ar an dóigh sin, thacaigh Sinn Féin leis na héilimh go mbeadh Coimisiún forchéimnitheach AE ann a mbeadh tionchar dearfach aige orthu siúd laistigh agus lasmuigh den Eoraip maidir leis an daonlathas agus le polasaithe sóisialda agus eacnamaíochta."

Ar sise, "Theip ar Manuel Barosso Coimisiún mar sin a chur os ár gcomhair. Ar an dóigh sin ní bheidh mise ná mo chomhleacaí Bairbre de Brún ag tacú le Coimisiún an AE atá molta."

Lean Iníon McDonald léi ó Strasbourg :

"Is mór ar fad iad na hathruithe atá ar siúl san Aontas Eorpach. Sna míonna atá romhainn beidh ceisteanna tábhachtacha, cuir i gcás Bunreacht an AE, á bplé ag tíortha éagsúla ar fud na hEorpa agus iad ag vótáil orthu. Creideann muidne go rabh fíor-dheis ann, tar éis méadú an AE, Coimisiún oscailte forchéimnitheach Eorpach a chumadh, Coimisiún a mbeadh tionchar dearfach aige orthu siúd laistigh den Eoraip agus lasmuigh di. Is mór an trua nár tharla amhlaidh.

"An mhí seo caite vótáil Sinn Féin in éadan Coimisiún an AE óir ba mhór an imní a bhí orainn faoi chosúlacht pholaitiúil agus pholasaí an Choimisiúin isteach. Níor cheist í ariamh d‚Fheisirí Eorpacha Shinn Féin na barúlacha pearsanta nó na creidimh phearsanta a bhí ag daoine éagsúla laistigh den Choimisiún Eorpach.

"Bunaítear anailís s‚againne ar an bhforóga a chuir muid os comhair vótóirí na hÉireann sna toghcháin Eorpacha i mbliana. Sa bhforógra seo, leagadh amach an fhís shoiléir radacach a bhí againn d‚Eoraip a bhunófar ar phrionsabail an chomhionannais, an cheartais agus an cheartais daonna. Ina theannta sin, bhí sé soiléir sa bhforógra go bhfuil muid in éadan an laghdaithe atá ar siúl i seirbhísí poiblí agus i soláthar an leasa shóisialaigh ar fud na hEorpa agus nach n-aontaíonn muid le ról an Aontais Eorpaigh ina dtaobh."

Connect with Sinn Féin