Sinn Féin - On Your Side

Ríméad ar An Seanadóir Ó Clochartaigh leathnú an gceart vótála a fhógairt

9 March, 2015


Tá ríméad ar Urlabhraí Shinn Féin don Diaspóra, An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, seoladh Bhille Príobháideach Shinn Féin le cearta vótála a leathnú a fhógairt. Iarrann an Bille Reifreann le cearta vótála a leathnú do shaoránaigh ó thuaidh agus sa Diaspóra, chomh maith le cead a thabhairt do dhaoine atá 16 bliana d’aois vótáil i dtoghcháin uachtaránachta. Tabharfar an Bille os comhair na Dála tráthnóna Dé Máirt.

Dúirt an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Tá ríméad orm go bhfuil an Bille seo á thabhairt os comhair na Dála an tseachtain seo. Tá an rialtas tar éis a bheith siar is aniar agus iad ag machnamh faoi chearta vótála don Diaspóra, dóibh siúd a chónaíonn ó thuaidh, chomh maith leo sin atá 16 bliana d’aois nó os a chionn a bheith a vótáil i dtogháin don uachtarán. Tá sé thar am ag an Rialtas beart a dhéanamh de réir a mbriathair.

“Beidh Airí an Rialtais ag taisteal ar fud na cruinne an tseachtain seo chugainn le lámh chairdis a shíneadh i dtreo an phobail Éireannaigh atá ina gcónaí thar lear. Dá n-éireodh leis an mBille seo d’fhéadfaidís teagmháil agus nasc níos fiúntaí a dhéanamh leis an Diaspóra i mbealach a mbeadh brí agus géarchúis ann.

“Tá ionadaíocht sa Dáil agus sa Seanad tuillte ag an Diaspóra Éireannach le fada an lá. Tá Sinn Féin ag obair go dian le cinntiú go dtugtar aitheantas do bhunchearta na saoránach Éireannach, cuma pé áit a bhfuil cónaí orthu. Táimid seasta ag feachtasaíocht ar son cearta vótála i dtoghcháin don Uachtarán a bheith acu siúd atá 16 agus 17 mbliana d’aois.

“Tá sé thar am ag an rialtas gníomhú anois seachas an fudar fadar seo ar fad. Tá ionadaíocht an Diaspóra i dTithe an Oireachtais ag teastáil go géar agus táim ag súil go mór go n-éireoidh le Bille Shinn Féin an tseachtain seo. Tá a leithéid tuillte ag an líonra domhanda d’Éireannaigh thar lear.

Connect with Sinn Féin