Sinn Féin - On Your Side

Small farmers need solutions from Government, not lip-service – Ni Riada

16 March, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Sinn Féin MEP Liadh Ní Riada has said that small farmers need solutions and not more Government lip-service. The MEP for Ireland’s South constituency was speaking in Strasbourg and highlighted the lack of progress on addressing a range of issues raised my smaller farmers.

“Simon Coveney has been presided over a continuous erosion of farm family incomes, and the imposition of arduous and unworkable conditions on small farms.

“Sinn Féin is calling for the reversal of the 2012 and 2013 changes to Farm Assist, which increased the means assessment and abolished child disregards. We are calling for the abolition of retrospective penalties, which unjustly require farmers to pay for the Department mapping discrepancies, and for the scrapping of the 50% collective agreement proposal for commonage and hill-farmers

“Sinn Féin in government will seek to adjust the redistribution of the single farm payment to provide a reasonable income for all farming families, regardless of size.

“I welcome the  position taken by Sinn Féin that as a principle of fairness and equity, our policies will ensure that all social redistributive payments are paid on the basis of need and not greed.

“Sinn Féin supports a new deal for rural Ireland. Alongside my party colleagues I will continue to stand up for farmers at home and in Europe.“

Réitigh ó Rialtas  ag teastáil ó feirmeoirí beaga seachas béalghrání liopa-seirbhíse - Ni Riada

Tá sé raite ag Feisire Eorpach Shinn Féin Liadh Ní Riada inniu gur réitigh seachas níos mó béalghrá ón Rialtas atá ag teastáil anois ó feirmeoirí beaga na tíre. Ag labhairt ón Bhruiséil chuir Ní Riada béim ar an easpa dul chun cinn ar aghaidh a thabhairt ar réimse ceisteanna a bhfuil ardaithe le déanaí ag feirmeoirí beaga.

Dúir an Feisire Ní Riada:

"Tá Simon Coveney i gceannas ar chreimeadh leanúnach ar ioncam teaghlaigh feirme, agus forchur coinníollacha crua agus do-oibrithe ar fheirmeacha beaga.

"Tá Sinn Féin ag iarraidh ar aisiompú na athruithe Cúnamh Feirme a déantar i 2012 agus 2013, a mhéadaigh an measúnú acmhainne agus a chuir deireadh leis neamhairde leanbh.

“Táimid ag iarraidh deireadh a chur le pionóis siarghabhálach, a éilíonn go héagórach ar fheirmeoirí íoc as neamhréireachtaí mapáil na Roinne, agus chun dhiúscairt ar an moladh comhchoiteann comhaontú 50% i dtaobh coimíneachta agus cnoc-feirmeoirí

"Agus Sinn Féin i bhfeidhm déanfaimíd iarracht an athdháileadh na híocaíochta feirme aonair a choigeartú chun ioncam réasúnta do gach teaghlach feirmeoireachta a chur ar fáil, beag beann ar mhéid.

"Cuirim fáilte roimh an seasamh a ghlac Sinn Féin gur mar phrionsabal aa chomhionannas agus cothromas, beidh ár bpolasaithe go n-íoctar gach íocaíocht athdháilte sóisialta ar bhonn riachtanais seachas saint.

"Tacaíonn Sinn Féin le bealach nua do phobal tuaithe na hÉireann. Maraon le mo chomhghleacaithe i Sinn Féin, leanfaidh mise ar aghaidh ag seasamh an fód d'fheirmeoirí, anseo sa bhaile agus san Eoraip. "

Connect with Sinn Féin