Sinn Féin - On Your Side

"Fáilte" curtha roimh dara Scéim Teanga Chomhairle Contae Fhine Gall- Daire Ní Laoi

18 March, 2015 - by Daire Ní Laoi


Tá fáilte curtha ag an gComhairleoir Daire Ní Laoi (SF) roimh dara Scéim Teanga Chomhairle Contae Fhine Gall, a seoladh i Halla an Chontae an tseachtain seo caite. 

Beidh an Scéim seo i bhfeidhm ar feadh 3 bliana, agus tá sé mar aidhm ag an scéim freastal orthu siúd a theastaíonn uathu a gcuid gnó leis an gComhairle a dhéanamh trí Ghaeilge, agus tógáil ar chaighdeán na seirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair.

 "Tá mé ag tnúth go mór leis an scéim seo a bheith curtha i bhfeidhm, "dúirt sí. "Tá an ceart ag saoránaigh leibhéal áirithe seirbhíse a éileamh, agus a fháil ón gComhairle cibé teanga oifigiúil a theastaíonn uathu a úsáid."

Dúirt an Comhairleoir Ní Laoi go raibh sí dóchasach faoi thodhchaí na Gaeilge i bhFine Gall. 

"Ní amháin go bhfuil Oifigeach Gaeilge ceaptha anois ag an bPríomhfheidhmeannach, Paul Reid, ach níos luaithe inniu, chonaiceamar teastais don Ghaeilge á mbronnadh ar thart ar fiche oifigigh den Chomhairle. Sílim go léiríonn sin go bhfuil dearcadh dearfach sa Chomhairle i leith na Gaeilge agus tacaíocht inti d'ár dteanga dhúchais."

Beidh Coiste Gaeilge bunaithe sna míonna amach romhainn freisin, mar thoradh ar rún a chuir an Comhairleoir ós comhair chruinniú míosúil na Comhairle cúpla mí ó shin. Beidh idir Chomhairleoirí, oifigigh den Chomhairle agus ionadaithe ó eagraíochtaí Gaeilge mar bhaill den Choiste, agus mar aidhm acu an Ghaeilge a chur chun cinn, ní amháin sa Chomhairle féin ach ar fud an Chontae.

Tá an Comhairleoir Ní Laoi ag glaoch freisin ar an Rialtas tacaíocht a léiriú don Teanga, agus deireadh a lorg ar maolú na Gaeilge san Eorap. Tá an Fheisire Eorpach Liadh Ní Riada (SF) ar 'Stailc Teanga' i bParlaimint na hEorpa le linn Seachtain na Gaeilge chun aird idirnáisiúnta a tharraingt ar an ábhar seo. 

Connect with Sinn Féin