Sinn Féin - On Your Side

An tAire Oideachais ag níochán a cuid lámha ar cheisteanna Cothromaíochta OÉG - Ó Clochartaigh

26 March, 2015


Tá díomá léirithe ag Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, go bhfuil an Tascfhórsa ar Chothromaíocht atá bunaithe ag OÉG tar éis droim láimhe a thabhairt do cheardchumainn, ionadaithe oibrithe agus mic léinn, gan iad a chur san áireamh ná dul i gcomhairle leo. Deir sé go bhfuil an tAire Oideachais ag níochán a cuid lámha ar an ábhar agus go bhfuil ceisteanna dáiríre le freagairt ag bainistíocht na hOllscoile ina leith seo freisin.  

D’ardaigh Seanadóir Ghaillimh Thiar an cheist sa Seanad le déanaí leis an tAire Oideachais, Jan O’Sullivan, a deir go bhfuil sí sásta leis an mbealach atá an bhainistíocht ag déileáil leis an bhfiosrúchán. 

Tá iontas faoi seo léirithe ag Ó Clochartaigh faoi Aire a bhfuil dlúthbhaint ag an páirtí a mbaineann sí leis le ceardchumainn, go bhféadfadh sí a bheith sásta nach bhfuil ionadaíocht ag SIPTU, Cónaidhm na dTeagascóiri Ollscoile (IFUT), Aontas na Mac Léinn OÉG, ná Aontas na Mac Léinn in Éireann ar an Tascfhórsa, ná ní dheachas i gcomhairle leo faoi. Is cosúil go bhfuil mac léinn dhá lorg anois le cur leis an tascfhórsa, ní ionadaí ar son Aontas na Mac Léinn, ach duine roghnaithe mar iar-smaoineamh ag an mbainistíocht. Tá imní dáiríre léirithe ag Ó Clochartaigh freisin, gur cosúil go dtagann an tAire leis an tuairim ‘nach ceist shonrach caidreamh saothar atá anseo’. 

Deir sé:

‘Tá sé an-deacair ar oibrithe agus mic léinn a bhfuil imní orthu faoi cheisteanna cothromaíochta comhoibriú ar bhealach dáiríre, de bharr meon Uachtarán OÉG agus an fhoireann bainistíochta go dtí seo agus an easpa caidreamh le ceardchumainn ar chomhdhéanamh an tascfhórsa. 

‘Is tascfhórsa í seo atá ag cur thar maoil le lucht bainistíochta agus iarbhainisteoirí agus deir oibrithe ar labhair mé leo nach bhfuil siad muiníneach as cumas an tascfhórsa chun a bheith neamhspleách ina gcuid oibre; mar thoradh ar seo tá fíor drogall orthu oibriú leo. Tá faitíos orthu nach mbeidh in aon tuairisc a dhéanfar ach iarracht chun plána mín a chuir air an scéal agus tá amhras orthu maidir leis na téarmaí tagartha agus an amscála atá leagtha amach. 

‘Tá iarrtha ag na ceardchumainn ar champas OÉG go mbeadh fiosrúchán neamhspleách ann agus d’fhiafraigh mise don Aire an mbeadh sí sásta a cuid cumhachtaí cuartaíochta, mar atá leagtha amach in Acht na hOllscoileanna 1997, a úsáid chun a h-anailís féin a dhéanamh ar chleachtais oibre OÉG. 

‘Níl aon ghlacadh agam ach an oiread go bhfuil droim láimhe tugtha ag Uachtarán OÉG agus foireann bainistíochta na hOllscoile dom féin agus ionadaithe tofa eile a bhí ag iarraidh bualadh leo leis an imní atá orainn faoin gcur chuige atá acu a phlé. Níl sé sin sách maith, go h-áirithe ó eagraíocht poiblí. Faigheann OÉ Gaillimh ualach maoinithe ó fhoinsí poiblí agus tá muid ag iarraidh plé a dhéanamh leo ar son toghthóirí atá tar éis ceisteanna réasúnacha a ardú linn.  Ag an bpointe seo, is cosúil go bhfuil ceisteanna tromchúiseacha le freagairt ag Uachtarán agus foireann bhainistíochta OÉG ar roinnt cheisteanna. 

‘Tá muid ag féachaint anois ar shlite eile leis na ceisteanna seo a fhiosrú tuilleadh, chun cinntiú go dtógtar cearta oibre agus ceisteanna cothromaíochta lán dáiríre agus go ndéileáiltear leo ar bhealach oscailte, éifeachtach & trédhearcach agus leanfaidh muid de sin nó go dtiocfaidh bainistíocht OÉG i mbun fíorchaidreamh le h-oibrithe, mic léinn agus a gcuid ionadaithe.' 

Connect with Sinn Féin