Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh Ó Ríordáin an seasamh ar an bpróiséas tearmainn a shoiléiriú – An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

27 March, 2015


Tá iarrtha ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ar an Aire Stáit Aodhán Ó Ríordáin soiléiriú a thabhairt má aontaíonn sé leis an imní atá ann go bhfuil an Roinn Dlí & Comhionannas ag baint an mhaith as obair a ghrúpa oibre rialtais ar an bpróiseas tearmainn. Rinne Seanadóir na Gaillimhe an ráiteas sa Seanad ar maidin i bhfianaise eirí as Sue Conlan ó Chomhairle Teifeach na hÉireann ón ngrúpa oibre.  

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Tá mé imníoch go bhfuil ceann de na príomh geallsealbhóirí den tuairim nach raibh aon rogha acu ach eirí as Grúpa Oibre an Rialtais ar an bpróiséas tearmainn, a bhunaigh an tAire Ó Ríordáín le féachaint ar cheisteanna a bhaineann le cúrsaí na dteifeach."“Ni chreidm go ndearna Comhairle Teifeach na hÉireann an cinneadh seo go héasca. Tá sé luaite ag Sue Conlan nár tugadh an deis don Ghrúpa Oibre, 'féachaint air ná plé a dhéanamh ar cheann de na h-athruithe is suntasaí i ndlí na dteifeach in Éireann le beagnach fiche bliain' agus gur bhain sin lena cinneadh."

“Deir sí freisin 'gur bhfuil an Roinn Dlí & Comhionannas ag cur i gcoinne aon iarrachtaí de chuid an grúpa oibre a bhaineann le reachtaíocht a chuirfeadh cóiríocht nó tacaíocht i mbille nó reachtaíocht a athrú chun ról an Ombudsman nó Ombudsman na Leanaí a leathnú'.”

“Tá an chosúlacht ar an scéal domsa go n-airíonn Sue Conlan go bhféadfaí míbhrí a bhaint as í a bheith ag leanúint de bheith ina ball den ghrúpa oibre amhlaidh is go dtacaíonn sí leis an méid atá ar siúl acu agus tré eirí as go bhfuil si ag tarraingt a cuid tacaíochta uaidh. Dar liomsa, is damnú é seo ar cur chuige an rialtais seo ar ghnóthaí na dteifeach agus ardaíonn sé comhartha ceiste an-mhór ar sheasamh an ghrúpa oibre agus an obair atá ar siúl acu."

'Tá amhras ann freisin go bhfuil an rialtas ag úsáid stádas an ghrúpa oibre mar chosaint i roinnt cásanna dlí atá idir lámha agus ní mhór dúshlán a thabhairt do seo freisin."“Bhí sé ráite agamsa ón gcéad lá go raibh mé amhrasach go bhféadfadh an rialtas meicníocht seo an ghrúpa oibre a úsáid le caora a chuir thar abhainn maidir lena gcuid dualgaisí faoin dlí Idirnáisiúnta i dtaca leo siúd atá ag lorg tearmann in Éirinn.  Measaim freisin go bhfuil sé dhá úsáid le moill a chuir ar ghníomhú maidir le athruithe ó thaobh formhaoirisú agus cuntasacht, go h-áirithe i dtaca leis an gcóras soláthar díreach.

“Tá díospóireacht iarrtha agam leis an Aire Ó Ríordáin mar ábhar práinne sa gcaoi gur féidir linn dúshlán a thabhairt do cur chuige an rialtais le cinntiú go seasfar le cearta na ndaoine atá ar thóir tearmann in Éireann."

Connect with Sinn Féin