Sinn Féin - On Your Side

Uachtarán OÉG chun bualadh le toscaireacht ó Shinn Féin ar cheisteanna cothromaíochta – Ó Clochartaig

21 April, 2015


Tá fáilte curtha ag Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh roimh an gcuireadh atá faighte anois chun ceisteanna cothromaíochta in OÉG a phlé leis an Uachtarán, an Dr. James Browne.

Deir sé,

'Fáiltím roimh an gcuireadh atá tugtha dúinn anois mar ionadaithe tofa chun bualadh le Uachtarán na hOllscoile, mar bhí muid ag lorg a leithéid de chruinniú le tamall anuas leis an imní atá ann faoi ceisteanna cothromaíochta san gcoláiste a chur in iúil.  

‘Bhí roinnt iarrachtaí déanta ag an bhFeisire Matt Carthy MEP, an Comhairleoir Anna Marley agus agam féin chun bualadh le James Browne agus Údarás na hOllscoile leis na ceisteanna dáiríre atá ardaithe linn ag ionadaithe na gceardchumainn maidir le cúrsaí cothromaíochta san ollscoil a phlé agus tá sé anois toiliú bualadh linn agus beidh an cruinniú sin ar siúl in OÉG ar an Aoine beag seo.  

‘Tá cur síos cuimsitheach déanta linn ag na ceardchumainn, ionadaithe na n-oibrithe agus na mic léinn leis an mbuairt atá orthu go bhfuil gá le scrúdú, neamhspleách, seachtrach. Ní shin mar atá. Ansin, cuireadh in iúl gur chóir comhdhéanamh an Tasc Fhórsa a bheith aontaithe leis na ceardchumainn agus ionadaithe na n-oibrithe roimh ré agus rinneadh beag is fiú don mholadh sin.

‘Tá imní dáiríre orainne i Sinn Féin nach mbeidh glacadh le torthaí an Tasc Fhórsa mar gheall ar an easpa neamhspleáchais agus go meastar go bhfuil an córas athbhreithnithe fabhtach ó thús.

‘Tá sé soiléir domsa ó ráitis a rinne an Údarás um Ardoideachais ag comhchoiste Oireachtais chomh maith go bhfuil na ceisteanna atá ardaithe i gcomhthéacs OÉG ina ábhar imní trasna na h-earnála ar fad agus measaim go dtiocfaidh ceisteanna breise chun cinn maidir le OÉG go luath agus gur gá déileáil leo seo ar bhealach cuimsitheach agus trédhearcach. Sílim gur fearr seo a dhéanamh luath seachas mall.

‘Tá na ceisteanna seo ardaithe le Cathaoirleach Údarás na hOllscoile agus Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas agam freisin'.

Connect with Sinn Féin