Sinn Féin - On Your Side

Fáiltíonn Feisire Eorpach Shinn Féin roimh an phlean d‚aitheantas oifigiúil a fháil san AE don Ghaeilge mar theanga oifigiúil

24 November, 2004


Tá fáilte curtha ag Bairbre de Brún, Feisire Shinn Féin san Eoraip, roimh an scéala go bhfuil iarrachtaí ar siúl ag Rialtas na hÉireann sa Bhruiséal inniu aitheantas a fháil don Ghaeilge mar theanga oifigiúil oibre san AE. Dúirt an Iníon de Brún gur tharla na hiarrachtaí seo mar thoradh ar "dhian obair, ar dhaingne agus ar sheasmhacht lucht tacaíocht na Gaeilge".

Arsa Iníon de Brún inniu;

"Fáiltím roimh an scéala go bhfuil iarratas foirimiúil curtha isteach ag Rialtas na hÉireann le go n-aithneofar an Ghaeilge mar theanga oifigiúil oibre den AE. Is breá liom a fheiceáil gur éist an Rialtas le lucht tacaíocht na Gaeilge agus go bhfuil proiséas ar siúl acu anois ina taobh. Beidh mé ag fanacht, áfach, le toradh an tsocraithe atá á lorg acu gan aistriúchán a dhéanamh ar cháipéisí oifigiúla éagsúla.

"Bhí aitheantas don Ghaeilge ar bhonn Eorpach mar thosaíocht ag Sinn Féin agus, gualainn ar ghualainn le cainteoirí Gaeilge eile agus le heagraíochtaí Gaeilge, d‚oibrigh muid go dian lena chinntiú go mbainfear aitheantas oifigiúil oibre amach don teanga. Ní hamháin go mbeidh poist ann do roinnt aistritheoirí ach beidh comhionannas ann as seo amach don Ghaeilge ar leibhéal Eorpach.

"Ar bhonn phraicticiúil, cuideoidh coiscéim an lae inniu liomsa agus mé i mbun mo chuid oibre i bParliamint na hEorpa, áis teanga nach rabh agam go dtí seo. Cuireadh in iúl domh arís eile an tseachtain seo caite nach n-aistrítear óráidí as Ghaeilge agus nach mbreactar síos óráidí as Ghaeilge sna miontuairiscí má bhainim úsáid aisti le linn díospóireachtaí Pharliamint na hEorpa.

"Ba mhaith liom ómós a thabhairt do mhuintir STADÁS a throid gan staonadh leis an chomhionannas a bhaint amach don Ghaeilge san AE. Is de thoradh na sár-iarrachta sin a sroicheadh an ceannscríbe seo."

Connect with Sinn Féin