Sinn Féin - On Your Side

An bhfuil na ceadanna cuí ag Denis O’Brien do na h-oibreacha ar a Chaisleán i gConamara?– Ó Clochartaigh

6 May, 2015


Tá Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh ar an Aire Comhshaoil agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta fiosrúchán a dhéanamh an bhfuil na ceadanna reachtúla cuí ag an bhfear gnó Denis O’Brien d’oibreacha atá ar bun air Chaisleán leis i gConamara.

Deir Seanadóir Ghaillimh Thiar/Muigh Eo Theas:

‘Tá oibreacha tosaithe le déanaí ar an gcaisleán ar Loch Bhaile na hInse i gConamara agus tá imní ar dhaoine áitiúla go bhféadfadh damáiste a bheith déanta don chaisleán meánaoiseach agus do ghnáthógaí áitiúla mar thoradh ar seo. Níl sé soiléir an bhfuil cead pleanála ag an bhforbairt, an bhfuil na tuairiscí tionchar timpeallachta cuí déanta, nó ar cuireadh an tSeirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí agus an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra ar an eolas i gceart, ar tugadh ceadanna do na h-oibreacha agus ar déanadh na staidéir seandálaíochta ar fad is cóir a dhéanamh sular tosaíodh ar na h-oibreacha atá idir láimhe.

‘Ba é an oileán seo suíochán an Conmaicne Mara agus an Ó Caodhla sular ghlac na Flaitheartaigh seilbh ar sa 12ú aois. Tugadh an tsealúchais do na Máirtínigh san 17ú aois agus chuir ‘Humanity’ Dick Martin leis an bhfoirgneamh san 18ú aois chun príosún a dhéanamh as. Le dhá bhliain anuas tá an eastát, thart ar 500 acra talúna a théann leis agus an caisleán meánaoiseach ar an oileán i seilbh Denis O’Brien.

‘Tá imní léirithe mar gur cuireadh scafall thimpeall ar an gcaisleán le cúpla seachtain agus breathnaíonn sé go bhfuil oibreacha tosaithe ar an bhfothrach. Tá staraithe, seandálaithe agus lucht dúlra sa gceantar an-imníoch faoin bhforbairt seo.

‘Níl sé soiléir an bhfuil na ceadanna cuí do na h-oibreacha atá i gceist iarrtha, faighte agus cé na teorainn a bhaineann lena leithéid. Caithfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe seo a shoiléiriú láithreach.

‘Níl sé soiléir ach an oiread ar thug Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta a gcead siúd don fhorbairt agus má thug, cé na cosaintí a lorgaíodh le sláine an tsuímh a chaomhnú.

‘Tuigtear chomh maith go bhfuil an chaisleán i Limistéir Speisialta Chaomhnaithe agus go bhfuil roinnt gnáthóga caomhnaithe ar an tsuíomh freisin. Tá sé riachtanach go ndéanfaidh an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra soiléiriú ar leanadh na nósanna imeachta cuí ar fad maidir le staidéar tionchar timpeallachta a dhéanamh agus na gnáthóga atá i gceist a chosaint.

‘Tá áitritheoirí áitiúla i gConamara faoi chuing go minic ag rialacha forbartha i gceantair a bhfuil tábhacht faoi leith seandálaíochta, staire agus comhshaoil ag baint leo. Tá imní ann nár glacadh an cúram céanna ar fhorbairt an chaisleán ar loch Bhaile na hInse agus tá scríofa agam chuig na hAirí agus na h-eagrais reachtúla cuí agus creidim gur chóir do na hAirí seo a fhiosrú ar bhonn práinne le deimhniú nach amhlaidh atá, ach más ea, céimeanna a ghlacadh láithreach leis an gcás a chuir ina cheart chomh luath agus is féidir.'

Connect with Sinn Féin