Sinn Féin - On Your Side

Scrappáil méadair agus athraigh píopaí luaidhe – Ó Clochartaigh

12 May, 2015


Ba chóir d’Uisce Éireann na pleananna le méadair uisce a chuir isteach i nGaillimh a chaitheamh i dtraipisí agus an t-airgead a úsáid chun píopaí luaidhe agus infreastruchtúr fabhtach eile a athrú, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó inniu, deir sé:

“Tá sé scannalach go bhfuil uisce truaillithe in an oiread tithe í nGaillimh de bharr píopaí luaidhe agus fós go gcuirfear méadair uisce í bhfearas gan na píopaí seo a athrú. 

“Caithfidh Uisce Éireann agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe teacht isteach agus léiriú cá h-áit go díreach a bhfuil an chontúirt. Tá cuid mhaith gearáin déanta liom féin & Comhairleoirí Shinn Féin i gceantair éagsúla agus tá muid ag fáil roinnt tástálacha neamhspleácha déanta le leibhéal an chontúirt in áiteanna áirithe a mheas. Ach, ba chóir gurb iad Uisce Éireann a thabharfadh le fios cén áit a bhfuil an baol truaillithe ann ó phíopaí luaidhe. 

“Tá Uisce Éireann ag diúltú tástálacha a dhéanamh i chuile cheantar, dhá fhágáil faoi na tionóintí cúrsaí a fhiosrú dóibh féin. Ní chóir go dtitfeadh an chostas seo ar na teaghlaigh seo le h-uasghrádú a dhéanamh ar na píopaí ina dtithe féin. Níl aon ghlacadh agam leis sin. I gcuid mhaith cásanna is iad an tÚdarás Áitiúil a bhí freagrach as na píopaí a chuir isteach agus ní raibh baint ná páirt ag na tionóintí leis an gcinneadh sin.

“Tá ról le n-imirt an Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa scéal seo freisin agus ba chóir dóibh fiosrúchán a dhéanamh láithreach ar an dochar a d’fhéadfadh an truailliú seo a dhéanamh do shláinte an phobail. 

“Baineann an ghéarchéim is déanaí seo le truailliú luaidhe san uisce le tithe agús foirgintí a tógadh roimh 1970 a bhfuil píopaí luaidhe iontu. 

“Ní thógtar athrú píopaí luaidhe san áireamh mar chuid den scéim ‘Chéad Deisiú’ atá ag Uisce Éireann, áit a n-athrófar píopaí pollta taobh amuigh den príomhdhoras ach laistigh de theora an tsealúchais. 

“B’fhearr go mór fada na suimeanna ollmhóra airgid atá dhá chaitheamh ag Uisce Éireann ar na méadair a úsáid chun déileáil leis an uisce atá ag dul le fána agus infreastruchtúr seanchaite a athnuachan.  

“Tá an t-uafás airgid curtha amú ag an rialtas ar an bhfathach corparáideach seo Uisce Éireann. Tá suas le €100m caite ar ‘chomhairleoirí’ mí-éifeachtacha, €570 m go dáta ar mhéadair uisce, cé go bhfuil ráta caighdeánach dhá ghearradh ar gach duine, agus na milliúin eile ar thuarastail thar fóir d’fheidhmeannaigh.  

“Nil sé ró-mhall don rialtas tarraingt siar ó Uisce Éireann agus an cháin dúbailte atá dhá bhaint de shaoránaigh na tíre, agus infheistiú in áit in gcóras deá-rite, éifeachtach agus sábháilte faoi lámha oibrithe poiblí a bhfuil an t-uafás taithí agus saineolas acu sa réimse seo.”

Connect with Sinn Féin