Sinn Féin - On Your Side

Seasfaidh Sinn Féin an fhód ar son an Iarthar – An Seanadóir Ó Clochartaigh

27 May, 2015


Ag labhairt dó roimh sheoladh feachtas a pháirtí “Seas an Fód ar son an Iarthar” ar an Déardaoin beag seo, 28ú Bealtaine, in Óstán an Welcome Inn i gCaisleán a ’Bharraigh, tá iarrtha ag iarrthóir Shinn Féin don Ghaillimh Thiar-Maigh Eo Theas san chéad olltoghchán eile ar ghrúpaí pobail agus daoine aonair tacú leis an bhfeachtas agus beart de réir briathair a lorg d’Iarthar na hÉireann.

Labhróidh an Teachta Dála agus Uachtarán Shinn Féin Gerry Adams ag an ócáid, maraon leis an bhfeisire Eorpach Matt Carthy agus urlabhraí an fheachtais, an Comhairleoir  Rose Conway Walsh as Maigh Eo.

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

 “Is beag téarnamh eacnamaíoch atá le feiceáil ag cuid mhaith daoine sna contaetha thiar ar nós Gaillimh,, Sligeach, Maigh Eo agus Liatroim. Léiríonn figiúir ó Choimisiún Forbartha an Iarthair méadú beag ar fhostaíocht de 1.4% san Iarthar i gcomparáid le 3.9% trasna an Stát.

“Tá cuid mhaith de na postanna atá dhá chruthú sa réigiún páirt-aimseartha, mar a léirítear san ardú sa chéatadán dóibh siúd san Iarthar i bhfostaíocht páirt-aimseartha a bheith ardaithe ó 18.7% i 2007 go 25.7% i 2014.

“Tá an ráta dífhostaíochta i measc an aos-óg san Iarthar fós níos airde ná an meán náisiúnta ag 29%, le h-ós cionn 7,000 duine óg ar fud an Iarthair ar íocaíochtaí cuardaitheora poist. Ar an meán, tá 40% díbh seo ag síniú le h-ós cionn bliana.

“In ainneoin an gá le straitéis sonraithe forbartha fostaíochta don Iarthair, tá teipthe ar Rialtais i ndiaidh a chéile cinntiú go ndéanfaí infheistíocht leordóthain inár pobail tuaithe.

“Ó 2009, ní raibh ach 11% de chuairteanna an Údarás Forbartha Tionscail san Iarthar, i gcomparáid le  48% de chuairteanna i mBaile Átha Cliath sa tréimhse céanna agus in ainneoin neart baothchainte réamhthoghcháin ón Rialtas maidir le pobail tuaithe a fhorbairt, bainfear €33 milliún as an eacnamaíocht logánta san Iarthar de bharr ciorruithe sa gclár LEADER.

“Tá Fine Gael agus Fianna Fáil freagrach as slad a dhéanamh ar phobail tuaithe  - lig siad d’íosghrádú seirbhísí poiblí, scaoil siad spriocthionscail le fána agus ba iad ba chiontsiocair le na mílte dár gcuid ógánaithe a dhul ar imirce.  

“Tá Sinn Féin ag iarraidh téarnamh cothrom thoir, thiar, ó dheas agus ó thuaidh. Ní ghlacfaidh muid le téarnamh eacnamaíoch a fhágann an Iarthar in áit na leathphingine.

“Baineann feachtas s’againne le leagan amach níos cothroime ar chúrsaí don Iarthar. Baineann sé le dóchas a thabhairt dár gcuid daoine óga agus cinntiú go mbeidh rath ar phobail sna blianta atá amach romhainn.

“Tá mé ag iarraidh ar dhaoine aonair, ionadaithe pobail agus ar an bpobal thré chéile tacú leis an bhfeachtas seo agus an Fód a Sheasamh ar son an Iarthar.”

Connect with Sinn Féin